Aktiviteter / Efterårsmøde 2017

Efterårsmøde 2017

Efterårsmøde og generalforsamling i Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang i Maribo 29. september - 1.oktober 2017
 
I år afholder vi efterårsmøde og generalforsamling i Maribo. Mødet foregår i Pilgrimshuset, og de fleste tidebønner synges i Maribo Domkirke. Efterårsmødet begynder fredag kl. 16.30, og generalforsamlingen er lørdag kl. 11.00. Deltagere, som ikke er medlemmer, er velkomne, dog uden stemmeret på generalforsamlingen.
 
Læs nedenfor om
  • Efterårsmødet - indhold
  • Efterårsmødet - program
  • Generalforsamlingen - dagsorden
  • Overnatning
  • Praktiske oplysninger om tilmelding mv.
Efterårsmødet - indhold
Det gennemgående i programmet er forberedelse til dagens tidebønner med sangøvelser og tekstgennemgange. Kantor og organist Kim Thinggaard står for sangøvelserne, som foregår sådan, at alle kan deltage uanset musikalske forudsætninger.

I forbindelse med mødet vil blive anvendt:
- Søndagens Tidebønner (50 kr. for deltagerne, normalt 100 kr.)
- Kirkeårets Festvespere (75 kr. for deltagerne, normalt 150 kr.)
- Dansk Tidebog, bind II (50 kr. for deltagerne, normalt 100 kr.)

Medbring gerne egne eksemplarer. Bøgerne kan købes på mødet eller bestilles forinden ved henvendelse til Kirsten Kjærgaard (koordinator) på kjeh@mail.tele.dk

Fredag aften vil pilgrimspræst, Elizabeth Knox-Seith, berette om ”Pilgrimshuset – vision og praksis”

Se Pilgrimshusets hjemmeside på www.pilgrimshus.dk
 
Efterårsmødet - program
Fredag den 29. september 
16.30 Velkomst og sangøvelse
17.30 Vesper (aftensang) i Pilgrimshusets andagtsrum
18.15 Middag – suppe og brød i Pilgrimshusets lokaler
19.30 Foredrag: ”Pilgrimshuset – vision og praksis”
          v/pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith
21.00 Completorium (nattebøn) i Pilgrimshusets andagtsrum.

Lørdag den 30. september
07.00 Matutin (vågenatsbøn) i Domkirken
08.00 Laudes (messe) (morgensang, evt. med nadver) i  
          Domkirken

09.00 Morgenmad i Pilgrimshuset
09.50 Terts (formiddagsbøn) i Pilgrimshusets andagtsrum
10.00 Sangøvelse
11.00 Generalforsamling
12.00 Sext (tolvsang) i Domkirken
12.15 Frokost på egen hånd og for egen regning i Maribo
14.30 Non (eftermiddagsbøn) og kaffe i Pilgrimshuset
15.00 Sangøvelse
17.00 Mikkelsdags Festvesper i Domkirken
18.15 Middag for egen regning på nærliggende café
          Kaffe og hyggeligt samvær
20.15 Sangøvelse
21.15 Completorium (nattebøn) i Domkirken.

Søndag den 1. oktober
07.30 Laudes (morgensang) med Venite og Te Deum i
          Domkirken

09.00 Morgenmad i Pilgrimshuset
10.00 Højmesse i Domkirken
12.00 Sext (tolvsang) i Domkirken
12.30 Frokost og afsked.

Der er indlagt pauser imellem de enkelte punkter
• Mindre ændringer i programmet kan forekomme
• Frokost og middag lørdag er for deltagernes egen regning
• Indkvartering for egen regning og foranstaltning, se dog
  senere.

 
Generalforsamlingen - dagsorden
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og sekretær
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent
5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i
    hænde senest tre uger før generalforsamlingen)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:
- Judith Kobbeltvedt Madsen (Teologgruppen)
- Kim Thinggaard (Kirkemusikergruppen)
- Kirsten Kjærgaard (Kirkemusikergruppen
- Villy Schmith (Praktisk-kirkelig gruppe)
- Ole Olsen (Praktisk-kirkelig gruppe)

På valg som suppleant er Ellen Margrethe Krabbe. På valg som revisor er Herluf Eriksen og som revisorsuppleant Anne Bjerre Braüner.
 
Overnatning
Deltagerne sørger selv for overnatning, men vi har reserveret værelser med flere sengepladser i Pilgrimshuset: 2- og 3 sengepladser, heraf 2 med køjesenge + almindelig seng.
 
Pris 200 kr. pr. person pr. overnatning. Sengelinned og håndklæder kan lejes for 100 kr. Bestilling og betaling for overnatning i Pilgrimshuset sker sammen med tilmelding til mødet, se andetsteds i indbydelsen. –
 
Spørg evt. om andre overnatningsmuligheder på 40 96 17 04, Kirsten Kjærgaard.
 
Praktiske oplysninger om tilmelding mv.
1. Tilmelding
Tilmelding sker pr. e-mail til TGS v/kasserer Elon Lauterlein på e-mailadressen: elonanders@gmail.com eller pr. almindelig post: Elon Lauterlein, Magle Torv 10, st.th., 2860 Søborg (tlf. 20 91 35 92).

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger

• Navn og adresse
• Tlf.nr. og e-mailadresse
• Særlige ønsker til forplejning (vegetar, diabetiker e.l.) 

• Deltager i hele mødet
• Deltager kun lørdag 

• Ønsker overnatning i Pilgrimshuset i rum med flere pladser 
• Ønsker at leje sengelinned og håndklæder 

• Værelserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Tilmeldingsfrist fredag den 1. september 2017.
NB! Tilmeldingen er bindende.

2. Pris uden overnatning
Alle dage: 450 kr. for medlemmer og 550 kr. for ikke-medlemmer.
Kun lørdag: 250 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer.

Alle priser er inkl. mødegebyr og måltider, dog ekskl. frokost og middag lørdag.

3. Pris for overnatning i Pilgrimshuset
200 kr. pr. person pr. nat i rum med flere sengepladser
Leje af sengelinned og håndklæder: 100 kr. pr. person.

4. Betalingsfrist
Senest fredag den 8. september 2017.
Betaling bank: reg.nr. 1551 konto nr. 9165460, eller giro: kort art 01 kontonr. 9165460. Betaling skal også omfatte evt. overnatning.

5. Dækning af udgifter for faglige kurser
Ansatte i folkekirken kan søge deres menighedsråd om tilskud.

6. Kontakter
Formand, kantor Kim Thinggaard, tlf. 61 46 51 85/29 44 35 75, kantor@bethlehemskirken.dk

Koordinator Kirsten Kjærgaard, tlf. 40 96 17 04, kjeh@mail.tele.dk
Sekretær Villy Schmith, tlf. 51 77 66 45, schmith.villy@gmail.com


 
Kontakt evt. koordinator Kirsten Kjærgaard for yderligere oplysning på mail kjeh@mail.tele.dk eller tlf. 40 96 17 04.