Udgivelser / Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Nedenfor kan du læse
Nyhedsbrev fra april 2017
Nyhedsbrevet fra formanden, Kim Thinggaard, indeholder
 • Indbydelse til Release af Dansk Tidebog (3. udgave) den 28. april 2017 og til Tidebønsdag den 12. maj 2017 (Bededag)
 • Årsmøde og generalforsamling september 2016
 • Kontingent
 • Årsmøde og generalforsamling september/oktober 2017
Indbydelser til release af Dansk Tidebog og Tidebønsdag
TGS står igen for en række aktiviteter. Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til at deltage i to arrangementer:
 • Fredag den 28. spril 2017 kl. 15.00 i anledning af udgivelsen af Dansk Tidebog (3. udgave) - se indbydelsen her 
 • Fredag den 12. maj 2017 (Bededag), hvor TGS afholder den årlige Tidebønsdag fra kl. 07.30 - kl. ca. 20.15, se program her
Begge arrangementer afholdes i Bethlehemskirken, 2200 København N, den 28. april i menighedslokalerne Tømrergade 9, 1, den 12. maj med begyndelse i kirken, Åboulevard 8.
 
Årsmøde og generalforsamling september 2016
Efterårsmøde og generalforsamling 2016 blev afholdt i Kristkirkens lokaler i Kolding fra fredag til søndag sidst i september. Vi havde et godt møde, hvor tidebønnerne blev sunget i den meget smukke kirke. En stor tak til Kristkirkens præster for god modtagelse.
 
Fredag aften holdt sognepræst, tidligere formand for TGS Erik Ransby et meget interessant foredrag om Arrebos gendigtning af Davids Psalmer. Sognepræst Anders Arrebo (1587-1637) kaldes også den danske digtekunsts fader, fordi han skabte et egentligt poetisk sprog i modsætning til folkedigtningens formelsprog. Det var en fin og hyggelig aften.
 
På generalforsamlingen blev Mette Ladefoged, Ulla Carstensen og Ole Monrad Møller genvalgt til bestyrelsen. Ellen Margrethe Krabbe blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer.
 
Pr. 16.9.2016 var der 35 medlemmer, hvilket er nogenlunde status quo. Der deltog 11 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2015 var positivt på kr. 3.121,03. Egenkapitalen ultimo 2015 var 51.932 kr. (før tidebogsudgivelsen).
 
Selskabets store satsning, en nyudgivelse af Dansk Tidebog er nu afsluttet! Se nærmere under invitationen til release-arrangementet. Læs også mere om selskabets udgivelser her.
 
Kontingent
Vedlagt et girokort til indbetaling af kontingentet for 2017, der er 250 kr., for studerende dog 150 kr. Kontingentet kan også overføres til reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang. NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2017 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne.
 
Årsmøde og generalforsamling 2017
I år holder TGS sit årlige efterårsmøde med generalforsamling i nye, spændende omgivelser. Vi har booket os ind på det nye Pilgrimshuset i Maribo, som blev indviet i maj 2016 af Hendes Majestæt Dronningen.
 
TGS var repræsenteret ved den efterfølgende reception, og vi kan bevidne, at det er et meget smukt renoveret hus i Maribos gamle bydel, lige ved domkirken og Maribo Sø.
 
Vi er i gang med planlægningen, men der vil som sædvanlig komme en særlig indbydelse til efterårsmødet inden sommerferien.
 
  
Nyhedsbrev fra april 2016
Nyhedsbrevet fra formanden, Kim Thinggaard, indeholder
 • Indbydelse til tidebønner og workshop Kr. Himmelfarts Dag 2016
 • Årsmøde og generalforsamling september 2015
 • Udgivels
 • Kontingent
 • En god gave!
 • Årsmøde og generalforsamling september 2016 i Kolding
 • Benediktinerdage august 2016
Indbydelse til tidebønner og workshop Kr. Himmelfarts Dag

Kære medlemmer.

Så er foråret atter kommet, og foran os ligger et år med mange aktiviteter. Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til at deltage i TGS’ arrangement som led i Himmelske Dage torsdag den 5. maj 2016 i Bethlehemskirken, København. Vi indleder kl. 18.00 med åben korprøve og fortsætter kl. 19.00 med Kristi Himmelfarts Festvesper (Aftensang). Efter kaffe er der kl. 20.45 workshop over temaet ”Daglig bøn og ikoner – om at bede med de hellige”. Vi slutter kl. 22.00 med Completorium (Nattebøn). Se invitationen her           

Årsmøde og generalforsamling september 2015

Efterårsmøde og generalforsamling 2015 blev afholdt i Bethlehemskirkens lokaler i København fra fredag til søndag sidst i september. Det blev gode dage, og vi kunne oven i købet fejre selskabets 50 års jubilæum. Tidebønnerne blev sunget i kirken, der er meget velegnet til gregoriansk sang.

Fredag aften fortalte Eva Rungwald om ”Træk af tidebønnens historie og den gregorianske sang”. Eva Rungwald er cand.mag. i musik og fransk og har diplom i gregoriansk sang og kirkemusik fra Institut Catholique Paris. Hun førte os på meget inspirerende vis gennem historien og udviklingen, herunder også den specielle nodesætning for den tidlige gregorianske sang.

Lørdag aften causerede jeg over selskabets 50-årige historie, og det kunne ikke undgås, at en række anekdoter var med til at belyse, hvordan den ikke altid helt stilfærdige udvikling havde været.

På generalforsamlingen blev der vedtaget vedtægtsændringer, der betyder, at bestyrelsen reduceres fra ”mindst fem og højst ni medlemmer” til ”mindst fem og højst syv medlemmer”. Samtidig blev valgperioden for bestyrelsesmedlemmer reduceret fra tre til to år. Ole Olsen blev genvalgt sammen med undertegnede. Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer.

Pr. 1. januar 2015 var der 38 medlemmer, hvilket var status quo. Der deltog 9 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2014 var negativt på kr. 10.202,82, hvilket skyldes udgifter til udgivelse af ”Kirkeårets Festvespere”, som vi udgav i januar 2014. Egenkapitalen ultimo 2014 var kr. 59.013,79.  

Udgivelser

I foråret 2015 udgav selskabet ”Bibelske Lovsange”, og netop nu – april 2016 – afventer vi udgivelse af det første bind af en egentlig ny tidebog i tre bind:  Ugens tidebønner med Psalmernes Bog (bind 1), Tidebønner for tiden fra Advent til Hellig Tre Konger samt Særlige Dage i kirkeåret (bind 2) samt Tidebønner for tiden fra Faste til Trinitatis (bind 3).  Den nye tidebogs bind 1 er planlagt til udgivelse til Kr. Himmelfart. Om gaver til udgivelsen: Se nedenfor.

Læs mere om selskabets udgivelser her

Kontingent

Vedlagt et girokort til indbetaling af kontingentet for 2016, der er 250 kr., for studerende dog 150 kr. Kontingentet kan også overføres til reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang. 

NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2016 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne.

En god gave!

Helt undtagelsesvis vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at give en god gave til selskabet. Gaven er til brug for udgivelse af den nye tidebog i tre bind, se omtalen ovenfor. Den samlede pris for udgivelsen er på ca. 67.000 kr., hvoraf vi allerede har finansieringen på plads for de 45.000 kr., der dækker de to første bind. Det betyder, at vi mangler ca. 22.000 kr.

SÅ ALTSÅ: En god gave vil være meget velkommen, stor som lille. Den kan indbetales samtidig med kontingentet. På forhånd en varm tak!

Årsmøde og generalforsamling september 2016 i Kolding

Efterårsmøde og generalforsmaling afholdes fredag den 23. - søndag den 25. september 2016 i Kristkirken i Kolding

 • Notér allerede nu datoer og sted
 • Mødet foregår i Kristkirkens lokaler, og tidebønnerne synges i Kristkiren
 • Sognepræst, tidligere formand for TGS, Erik Ransby vil fortælle om Anders Arrebos gendigning af Davids Psalmer
 • Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien.

 

Gå med i kloster fra onsdag den 17. til mandag den 22. august 2016. Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.

Medvirkende ved Benediktinerdagene er organist og kantor Kim Thinggaard, sognepræst Mette Ladefoged, sognepræst Per Damgaard Pedersen, pastor emer. Bjørn Hansen, Inge Thinggaard og Knud Larn.

Nærmere oplysning fås hos sognepræste Mette Ladefoged, Reerslevvej 34, 2640 Hedehusene, tlf. 23 055 03, mail ladefoged@mail.dk

 
Nyhedsbrev fra marts 2015
 
Nyhedsbrevet indeholder
 • Indbydelse til Tidebønsdag den 1. maj 2015
 • Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2014
 • Udgivelser
 • Tidebønsdagen den 1. maj - program og tilmelding
 • Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2015
 • Benediktinerdage 19.-24. august 2015
 
Kære medlemmer.

Så er foråret atter kommet, og foran os ligger et år med mange aktiviteter. Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til Tidebønsdagen i fbm Bededag, fredag den 1. maj 2015 i Bethlehemskirken, København. Dagen begynder kl. 07.30 med Matutin (Vågenatsbøn) og slutter kl. 19.30 med Completorium (Nattebøn). Se invitationen andetsteds i nyhedsbrevet eller på Selskabets hjemmeside www.gregoriansktidebøn.dk

Orientering fra efterårsmøde og generalforsamling 2014  
Efterårsmøde og generalforsamling 2014 blev afholdt i Kristkirkens lokaler i Kolding.  Fra først til sidst oplevede vi at være meget velkomne med sognepræst Per Damgaard Pedersen som vores vært. Tidebønnerne blev sunget i Kristkirken, der er meget smuk og velegnet til formålet.

Fredag aften fortalte koordinator i TGS, Kirsten Jansen, engageret om abbed Christopher Jamisons bog ”At finde et helligt rum”. Lørdag aften holdt sognepræst Per Damgaard Pedersen et meget inspirerende foredrag om ”Evangeliets skønhed – på vej mod en evangelisk æstetik”. Læs mere om begge foredrag på hjemmesiden under Aktiviteter – Efterårsmøder.

På generalforsamlingen måtte jeg med beklagelse meddele, at Bjørn Hansen var udtrådt pga helbred. Hans plads vil ikke blive genbesat, idet bestyrelsen søges reduceret fra 9 til 6 medlemmer. Judith Kobbeltvedt Madsen, Kirsten Jansen og Villy Schmith blev genvalgt til bestyrelsen. Benedikte Brisson og Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand, Ole Olsen som kasserer frem til 1. januar 2015 og Villy Schmith som sekretær.

Pr. 1. januar 2015 var der 38 medlemmer, en nedgang på 4. Der deltog 10 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2013 var et overskud på 11.688,80 kr. I dette overskud indgik dog en større donation til ”Kirkeårets Festvespere”, som vi udgav i januar 2014, og som biskop Steen Skovsgaard har anbefalet varmt.  

Udgivelser
 Marts 2015 er endnu en udgivelse på trapperne, nemlig ”Bibelske Lovsange”. Vi arbejder også med udgivelse af en egentlig ny tidebog i tre bind, Ugens tidebønner med Psalmernes Bog (bind 1), Tidebønner for tiden fra Advent til Hellig Tre Konger samt Særlige Dage i kirkeåret (bind 2) samt Tidebønner for tiden fra Faste til Trinitatis (bind 3). Spørgsmålene om ophavsrettigheder og finansiering er under afklaring. 
 
Læs mere om selskabets udgivelser på hjemmesiden.
I 2015 er allerede planlagt en række vespere, se hjemmesiden.
 
Tidebønsdag den 1. maj 2015 - program og tilmelding
Københavns Vesperring indbyder i samarbejde med 
Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang til 
tidebønsdag fredag den 1. maj (Bededag) i Bethlehemskirken, Aaboulevard 8, 2200 Kbh. N.
 
Program:
07.30 Matutin (Vågenatsbøn)
08.15 Laudes
09.00 Morgenkaffe
10.00 Tamperdage, Bededags opståen, afskaffelse af ”skæve
          helligdage” i 1770 v/kantor Kim Thinggaard
12.00 Tolvsang
12.15 Frokost (sandwiches)
14.30 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Den danske Tidebog – nyt projekt v/Kim Thinggaard
16.15 Sanginstruktion til Vesperen
17.00 Vesper (Aftenbøn)
18.00 Middag for egen regning på et lokalt spisested
19.45 Completorium (Nattebøn)

Tilmelding:
Tilmelding sker til Kirsten Jansen, kjeh@mail.tele.dk.

Pris: 200 kr. inkl. kaffe, morgenmad og frokost samt kursusgebyr. Indbetaling skal være registreret senest tirsdag den 21. april på reg.nr. 1551 kontonr. 9165460 (Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang).

Tilmeldingen er bindende, når beløbet er indbetalt.
 
Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2015
Vi beder alle notere datoer og sted for det planlagte møde og gerne fortælle det videre til interesserede i øvrigt.

Vi er stadig på planlægningsstadiet, men 
 • Mødet foregår i Bethlehemskirkens menighedslokaler, og tidebønnerne synges i Bethlehemskirken.

  Deltagerne skal som udgangspunkt selv sørge for at reservere plads til overnatning i København

  Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien.

  Følg evt. med på www.gregoriansktidebøn.dk, der løbende opdateres også mht efterårsmødet.
Benediktinerdage 19.-24. august 2015
Gå med i kloster fra onsdag den 19. til mandag den 24. august 2015.
 
Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.
 
Læs mere på www.gregoriansktidebøn.dk
 
 
Nyhedsbrev fra marts 2014 

Nyhedsbrevet indeholder

 • Godt nyt år og indbydelse til Tidebønsdøgn 15.-16. maj 2014
 • Ny hjemmeside
 • Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2013
 • Udgivelser
 • Tidebønsdøgnet 15.-16. maj - program og tilmelding
 • Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2014
 • Benediktinerdage 20-.25. august 2014

Kære medlemmer!
Selvom det er lidt sent, ønskes I alle et godt nyt år.

Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til Tidebønsdøgn i fbm Bededag. Døgnet begynder torsdag den 15. maj kl. 18.00 og slutter fredag den 16. (Bededag) kl. 18.00 med middag. Tidebønsdøgnet afholdes på Emmaus Galleri & Kursuscenter i Haslev, som vil danne de bedste rammer for døgnet. Se invitationen andetsteds i nyhedsbrevet.

Ny hjemmeside
Dernæst vil jeg gøre opmærksom på, at selskabets nye hjemmeside nu er i luften, se www.gregoriansktidebøn.dk. Her skrives om selskabet, dets aktiviteter og udgivelser m.m. Følg med i, hvad der sker!

Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2013
Efterårsmødet i 2013 blev igen afholdt på Galleri Emmaus til vores store tilfredshed. Når vi i 2014 afholder efterårsmøde i Kolding, skyldes det alene, at vi gerne vil gøre det lettere for vores medlemmer vest for Storebælt at deltage.

Under efterårsmødet havde vi igen et godt samarbejde med organist Peter Arendt i Haslev Kirke, hvor vi kunne holde en del af tidebønnerne. Samtidig med efterårsmødet afholdt en gruppe præster og organister fra Haderslev Stift en inspirationsdag i Haslev, og det resulterede i fælles vesper lørdag aften og samsang, også med Haslev Kirkes eget kor, under højmessen søndag. Fint!

Lørdag aften fortalte sognepræst Mette Ladefoged og kunstmaleren Knud Larn meget indlevende om deres tur i foråret 2013 til Klosterland i Weser-bergland. De tog udgangspunkt i klosteret Ny Corvey, hvorfra Ansgar blev udsendt i 824.

På generalforsamlingen blev Mette Ladefoged nyvalgt til bestyrelsen, efter at Mikkel Vale er udtrådt, og Ulla Carstensen og Ole Monrad Møller blev genvalgt. Benedikte Brisson og Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig uændret med undertegnede som formand, Bjørn Hansen som næstformand, Ole Olsen som kasserer og Villy Schmith som sekretær.

Pr. 1. januar 2014 var der 42 medlemmer, og der deltog 12 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2012 var et overskud på 11.688,80 kr. I dette overskud indgår dog en større donation til en netop udgivet ny tidebog.

Udgivelser
I 2013 udgav vi ”Søndagens Tidebønner”, der indeholder Vesper lørdag aften til og med Completorium søndag aften. Den blev taget i brug ved Danske Kirkedage 2013 i Aalborg, hvor selskabet stod for velbesøgte tidebønner hele fredagen.

Læs mere om Søndagens Tidebønner her og Danske Kirkedage her

Tidebønsdøgnet 15.-16. maj - program og tilmelding
Københavns Vesperring i samarbejde med Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang indbyder til Tidebønsdøgn

torsdag den 15. – fredag den 16. maj 2014 (Bededag)

på Emmaus - Galleri & Kursuscenter, Haslev

Program – torsdag:
18.00 Middag
19.30 Vesper (Aftensang) med Bibelsk Fællesbøn
20.15 Træk af tidebønnens historie og den gregorianske sang         v/Eva Rungwald, cand. mag. i musik og fransk, diplom i                    gregoriansk sang og kirkemusik (Institut Catolique Paris)
21.30 Completorium (Nattebøn)

Program – fredag (Bededag):
07.30 Matutin (Vågenatsbøn)
08.15 Morgenmad
09.00 Laudesmesse (Morgenbøn med nadver)
10.30 Jesu mor, Maria i Bibelen og i kirkens liv
 v/sognepræst Mette Ladefoged
12.00 Tolvsang
12.15 Frokost
14.30 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Moderne tidebogsudgivelser v/kantor Kim Thinggaard
16.15 Sanginstruktion til Vesperen
17.00 Vesper
18.00 Middag.

Tilmelding: Tilmelding sker til Kirsten Jansen, kjeh@mail.tele.dk. Til-meldingen er bindende.

 Pris: 900 kr. for ophold med fuld forplejning og kursusgebyr. Indbetaling skal være registreret senest tirsdag den 22. april 2014 på reg.nr. 1551 kontonr. 9165460 (Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang).

Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2014
Efterårsmøde og generalforsamling afholdes i dagene 26. -28. september 2014 i Kristkirken, Kolding.

Vi beder alle notere datoer og sted for det planlagte møde og gerne for-tælle det videre til interesserede i øvrigt. 

 Vi er stadig på planlægningsstadiet, men 

 • Mødet foregår i Kristkirkens menighedslokaler, og tidebønnerne synges i Kristkirken.
 • Deltagerne skal selv sørge for at reservere plads til overnatning i Kolding

Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien. Følg evt. med på www.gregoriansktidebøn.dk, der løbende opda-teres også mht efterårsmødet.

Benediktinerdage 2014 
Gå med i kloster fra onsdag den 20. til mandag den 25. august 2014. Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.

Læs mere om Benediktinerdagene her 

Benedikt af Nursia