Aktiviteter / Tidebønsdag 2018

Tidebønsdag 2018

 
Tidebønsdagen afholdes lørdag den 28. april 2018 (lørdagen efter Bededag) fra kl. 14.00-20.30 i Bethlehemskirken, Tømrergade 9,1, 2200 København N.
 
Program
Kl. 14.00 Velkomst v/Selskabets formand, Kim Thinggaard
Kl. 14.15-15.15 "At bede med de Hellige" v/sognepræst Mette Ladefoged
Kl. 15.15-15.45 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffepause
Kl. 15.45-16.45 Sangøvelse til Vesper v/Kim Thinggaard
kl. 17.00-18.00 Vesper (Aftenbøn), hvor Mette Ladefoged prædiker
Kl. 18.00 Spisning på Chun Bo (kinesisk restaurant tæt ved)
Kl. 20.00 Completorium (Nattebøn)
 
Deltagerbegyr og tilmelding
Det koster 50 kr. at deltage. Spisningen på Chun Bo er for egen regning.
 
Af hensyn til bordbestilling på Chun Bo er det nødvendigt med tilmelding senest mandag den 23. april 2018 til Kirsten Kjærgaard på kjeh@mail.tele.dk eller tlf/sms 40 96 17 04.