Aktiviteter / Efterårsmøde 2017

Efterårsmøde 2017

 
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2017 blev afholdt i Pilgrimshuset i Maribo sidste weekend i september. Vi havde et godt møde, hvor tidebønnerne blev sunget i Maribo Domkirke og Pilgrimshusets andagtsrum. En stor tak til Domkirken og Pilgrimshuset for god modtagelse i meget smukke omgivelser! Fredag aften talte pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith om ”Pilgrimshuset – vision og praksis”. Det var en fin aften med en god og oplysende dialog.

Generalforsamlingen
På generalforsamlingen lørdag formiddag blev følgende genvalgt: Judith Kobbeltvedt Madsen, Kim Thinggaard, Kirsten Kjærgaard og Villy Schmith (bestyrelsen), Ellen M. Krabbe (suppleant), Herluf Eriksen (revisor) og Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant). Ole Olsen ønskede ikke genvalg, og formanden takkede ham varmt for hans mangeårige indsats i Selskabet. Ole Olsens plads blev ikke genbesat, og bestyrelsen består herefter af syv medlemmer, jf. vedtægterne.

Bestyrelsen konstituerede sig med Kim Thinggaard som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer og Kirsten Kjærgaard som praktisk koordinator.

Pr. 15.9.2017 var der 31 medlemmer, hvilket var en nedgang på fire medlemmer i forhold til 2016. Det dækkede over en afgang på seks medlemmer og en tilgang på to medlemmer. Der deltog 10 i årsmødet.

Resultatet for regnskabsåret 2016 var negativt med kr. 13.075,25. Egenkapitalen ultimo 2016 var på kr. 38.856,75. Regnskabet og egenkapitalen var præget af udgivelsen af Dansk Tidebog I-III, men pr. 15. september 2017 viste det endelige regnskab over udgivelsen et lille overskud.