Aktiviteter / Efterårsmøde 2018

Efterårsmøde 2018

Efterårsmøde og generalforsamling
fredag den 28. - lørdag den 29. september 2018
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2018 blev afholdt i Bethlehemskirken i København.Vi havde et godt møde, hvor de fleste tidebønner blev sunget i kirken.
 
Sognepræst Per Damgaard havde lørdag eftermiddag et bevægende indlæg om "Bønnens plads i den armenske kirke". Per har været udsendt til Armenien i flere år, og vi fik et enestående indblik i alvoren og højtideligheden i den armenske gudstjeneste. Per fortalte også om grundlæggende teologiske opfattelser i den armenske kirke.

Generalforsamlingen
Til generalforsamlingen lørdag formiddag havde bestyrelsen fremsat forslag om en reduktion af bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer. Forslaget skulle ses på baggrund af medlemstallet på omkring 30. Forslaget blev vedtaget.
 
Herefter blev følgende genvalgt:
  • Mette Ladefoged og Ulla Carstensen (bestyrelsen)
  • Ellen M. Krabbe (suppleant),
  • Herluf Eriksen (revisor) 
  • Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant). 
Læs formandenes beretning her
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
  • Kim Thinggaard (formand)
  • Mette Ladefoged (næstformand)
  • Kirsten Kjærgaard (sekretær).
Elon Lauterlein fortsætter som kasserer, og Kirsten Kjærgaard varetager fortsat hvervet som praktisk koordinator.