Aktiviteter / Efterårsmøde 2019

Efterårsmøde 2019

 
Tid: Fredag den 27. - lørdag den 28. september 2019
Sted: Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N.
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2019 blev afholdt i Bethlehemskirken i København og blev indledt med Vesper (aftensang) fredag kl 19 og afsluttet med Completorium (nattebøn) lørdag kl. 20.00.Vi havde et godt møde, hvor de fleste tidebønner blev sunget i kirken.

Provst emer. Palle Thordal holdt lørdag eftermiddag et meget informativt indlæg med udgangspunkt i bogen "Agpia - den koptiske kirkes tidebønner". Palle Thordal har - også fra sin tid i Egypten - et indgående kendskab til den koptiske kirke og dens traditioner, og vi blev alle klogere!.

Generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Formandens beretning kan læses  her
 
Følgende blev genvalgt:
  • Kim Thinggaard, Kirsten Kjærgaard, Villy Schmith og Judith Kobbeltvedt Madsen (bestyrelsen)
  • Ellen M. Krabbe (suppleant)
  • Herluf Eriksen (revisor)
  • Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant).
Elon Lauterlein (kasserer)


Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
  • Kim Thinggaard (formand)
  • Mette Ladefoged (næstformand)
  • Kirsten Kjærgaard (sekretær).
  • Elon Lauterlein fortsætter som kasserer, og Kirsten Kjærgaard varetager fortsat hvervet som praktisk koordinator.