Aktiviteter / Efterårsmøde 2020

Efterårsmøde 2020

Se indbydelse til efterårsmøde og generalforsamling 25.-26. september 2020 HER
 
Dagsorden for generalforsamlingen
lørdag den 26. september 2020 kl. 11:00

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og sekretær
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent
5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i
    hænde senest tre uger før generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:
- Mette Ladefoged (Teologgrupen)
- Ulla Carstensen (Kirkemusikergruppen).

På valg som suppleant er Judith Kobbeltvedt Madsen. På valg som revisor er Herluf Eriksen og som revisorsuppleant Anne Bjerre Braüner.

Alle er villige til (gen-)valg.
 
 
Hvad er en vesper?
Vesper er tidebønnen ved solnedgang eller sidst på eftermiddagen.
 
Festvespere er en god måde fra kirkens tradition at markere festdage og -tider på. Det er først og fremmest advent, jul, påske og pinse, men også andre tider og dage som fx Allehelgen, Sankt Hans og Mikkelsdag. 
 
Bibelske Psalmer (Davids Salmer), antifonerne (den liturgiske vekselsang) og Magnificat (Marias Lovsang) fortæller om festens karakter.