Aktiviteter / Efterårsmøde 2020

Efterårsmøde 2020

 
 
 
Tid: Fredag den 25. - lørdag den 26. september 2020
Sted: Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N.

Efterårsmøde og generalforsamling 2020 blev afholdt i Bethlehemskirken i København og blev indledt med Vesper (aftensang) fredag kl 19 og afsluttet med Completorium (nattebøn) lørdag kl. 20.Vi havde et godt møde, hvor de fleste tidebønner blev sunget i kirken.

Et planlagt foredrag om "Benediktinsk bøn i dag" v/cand. mag. i musik Jette Thomsen måtte desværre aflyses på grund af sygdom, men det gav mødedeltagerne lejlighed til en mere generel samtale om tidebønner og deres status i dag.

Generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne
 
Referat af generalforsamlingen kan læses her
Formandens beretning kan læses her

Følgende blev genvalgt:
Mette Ladefoged og Ulla Carstensen (bestyrelsen)
Judith Kobbeltvedt Madsen (suppleant)
Herluf Eriksen (revisor)
Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant).
Elon Lauterlein (kasserer)

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Kim Thinggaard (formand)
Mette Ladefoged (næstformand)
Kirsten Kjærgaard (sekretær).
Elon Lauterlein fortsætter som kasserer, og Kirsten Kjærgaard varetager fortsat hvervet som praktisk koordinator.

 
 
Hvad er en vesper?
Vesper er tidebønnen ved solnedgang eller sidst på eftermiddagen.
 
Festvespere er en god måde fra kirkens tradition at markere festdage og -tider på. Det er først og fremmest advent, jul, påske og pinse, men også andre tider og dage som fx Allehelgen, Sankt Hans og Mikkelsdag. 
 
Bibelske Psalmer (Davids Salmer), antifonerne (den liturgiske vekselsang) og Magnificat (Marias Lovsang) fortæller om festens karakter.