Aktiviteter / Festvespere 2016
 Sankt Nikolaus Festvesper
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.00
Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre
 
 Mikkelsdags Festvesper
Lørdag den 24. september 2016 kl. 17.00
Kristkirken, Haderslevvej 38, 6000 Kolding
 
 Festvesper under Himmelske Dage 2016: 
Torsdag den 5. maj 2016 kl. 19.00
Bethlehemskirken, Åboulevard 8,
2200  København N.
 
Som led i Danske Kirkedage 2016 - "Himmelske dage" i København - deltager TGS med et arrangement Kristi Himmelfarts aften:
 
Kl. 18.00 Åben korprøve
Kl. 19.00  Kristi Himmelfarts Festvesper (Aftensang) 
Kl. 20.15  Kaffe
Kl. 20.45  Workshop: "Daglig bøn og ikoner - om at bede med de hellige" v/sognepræst Mette Ladefoged og kunstmaler Knud Larn
Kl. 22.00  Nattebøn (Completorium) 
 
Om tidebønnerne
Vi synger to klassiske gregorianske tidebønner: Aftensang (Vesper) og Nattebøn (Completorium). Vi følger dermed den tradition for tidebønner, der i mange hundrede år har været bedt på bestemt tidspunkter i døgnet i kirker og klostre verden over.
 
Aftensangen bliver sunget fra "Kirkeårets Festvespere" og Nattebønnen fra nyudgivelsen "Dansk Tidebog I"
 
Om Daglig bøn og ikoner
Vi vil bevæge os ind i ikonernes verden: hvem møder vi dér, og hvad vil de fortælle os moderne mennesker? Kan ikonerne være til berigelse for vores bønsliv? Oplægholdernes erfaring er, at en praksis med daglige tidebønner kan bygge bro til kirkens hellige, som vi møder dem i ikonerne.
 
Alle er velkomne! 
 
 
 
 
Hvad er en vesper?
Vesper er tidebønnen ved solnedgang eller sidst på eftermiddagen.
 
Festvespere er en god måde fra kirkens tradition at markere festdage og -tider på. Det er først og fremmest advent, jul, påske og pinse, men også andre tider og dage som fx Allehelgen, Sankt Hans og Mikkelsdag. 
 
Bibelske Psalmer (Davids Salmer), antifonerne (den liturgiske vekselsang) og Magnificat (Marias Lovsang) fortæller om festens karakter.