Aktiviteter / Tidebønsdag 2019

Tidebønsdag 2019

Tidebønsdag fredag den 17. maj 2019 (Bededag)Tidebønsdagen bliver afholdt fredag den 17. maj 2019 (Bededag) fra kl. 14.00-20.30 i Bethlehemskirken, Tømrergade 9,1, 2200 København N.

Program
 
14.00 Velkomst v/formanden, Kim Thinggaard
14.15-15.15 Foredrag: "Bøn i den byzantinske kirke med særlig vægt på Jesusbønnen" v/næstformanden, sognepræst Mette Ladefoged
15.15-15.45 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffepause
15.45-16.45 Sangøvelse til Vesper v/Kim Thinggaard
17.00-18.00 Vesper (Aftenbøn); prædikant: Mette Ladefoged
18.00 Spisning på Chun Bo (kinesisk restaurant tæt ved kirken)
20.00-20.30 Completorium (Nattebøn)
 
Deltagergebyr
50 kr. - spisning er for egen regning.
 
Tilmelding
Til koordinator Kirsten Kjærgaard på kjeh@mail.tele.dk eller tlf. 40 96 17 04 senest tirsdag den 14. maj 2019