Aktiviteter / Tidebønsdag 2020

Tidebønsdag 2020

Tidebønsdagen - torsdag den 21. maj 2020                        (Kr. Himmelfarts Dag)

Som følge af restriktionerne i forbindelse med Corona-krisen tør vi ikke satse på at mødes fysisk. I stedet holdes mødet virtuelt via Zoom, og derfor selvfølgelig i en anderledes form end sædvanligt.

Program

08.30   Morgensang (Laudes)

12.00   Middagsbøn

15.00   Non og foredrag: "Fællesbøn hver for sig
            "- Hvorfor gik I ud i ørkenen? " v/sognepræst
             Mette Ladefoged

17.30   Aftensang (Vesper)

20.00   Nattebøn (Completorium)

Materiale

Til tidebønnerne anvendes det materiale, der er linket til nedenfor. Materialet er fra Dansk Tidebog III (Kirkeårets Tidebønner)

  • Hvis man selv har tidebogen, kan man finde bønnerne dér.
  • Hvis man gerne vil have det printede materiale og ikke selv har mulighed for at printe det ud, kan man i god tid skrive en mail til koordinator Kirsten Kjærgaard, kjeh@mail.tele.dk, der så vil sende det med almindelig post.

 Zoom – digital deltagelse

Tilmelding

Det vil være praktisk at vide, hvem der gerne vil deltage, så send gerne en mail til kjeh@mail.tele.dk

Links til de enkelte tidebønner

08.30 Morgensangen - læs her

12.00 Middagsbøn - læs her

17.30 Aftensang (Vesper) - læs her

20.00 Nattebøn (Completorium) - læs her

 

Program med link til Zoom kan læses som PDF-fil her

Kr. Himmelfarts Dag 2020
Mette Ladefogeds foredrag
(virtuelt)