Aktiviteter / Efterårsmøder 2014 -2020

Efterårsmøder og generalforsamlinger 2014 -2020

Nedenfor kan du læse om efterårsmøder og generalforsamlinger i årene 2014-2020
  
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2020
 
Tid: Fredag den 25. - lørdag den 26. september 2020

Efterårsmøde og generalforsamling 2020 blev afholdt i Bethlehemskirken i København og blev indledt med Vesper (aftensang) fredag kl 19 og afsluttet med Completorium (nattebøn) lørdag kl. 20.Vi havde et godt møde, hvor de fleste tidebønner blev sunget i kirken.

Et planlagt foredrag om "Benediktinsk bøn i dag" v/cand. mag. i musik Jette Thomsen måtte desværre aflyses på grund af sygdom, men det gav mødedeltagerne lejlighed til en mere generel samtale om tidebønner og deres status i dag.

Generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne

Referat af generalforsamlingen kan læses her
Formandens beretning kan læses  her    

Følgende blev genvalgt:
Mette Ladefoged og Ulla Carstensen (bestyrelsen)
Judith Kobbeltvedt Madsen (suppleant)
Herluf Eriksen (revisor)
Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant).
Elon Lauterlein (kasserer)

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Kim Thinggaard (formand)
Mette Ladefoged (næstformand)
Kirsten Kjærgaard (sekretær).
Elon Lauterlein fortsætter som kasserer, og Kirsten Kjærgaard varetager fortsat hvervet som praktisk koordinator.
 
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2019
Fredag den 27. - lørdag den 28. september 2019
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2019 blev afholdt i Bethlehemskirken i København og blev indledt med Vesper (aftensang) fredag kl 19 og afsluttet med Completorium (nattebøn) lørdag kl. 20.00.Vi havde et godt møde, hvor de fleste tidebønner blev sunget i kirken.

Provst emer. Palle Thordal holdt lørdag eftermiddag et meget informativt indlæg med udgangspunkt i bogen "Agpia - den koptiske kirkes tidebønner". Palle Thordal har - også fra sin tid i Egypten - et indgående kendskab til den koptiske kirke og dens traditioner, og vi blev alle klogere!

Generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Formandens beretning indeholdt disse hovedpunkter, men kan læses i sin helhed her:
:
 • Antal medlemmer
 • Bestyrelsesmøder
 • Vespere
 • Nyhedsbrev april 2019
 • Tidebønsdag
 • Danske Kirkedage
 • Udgivelser
 • Hjemmesiden og Facebook
 • Tak!
Følgende blev genvalgt:
 • Kim Thinggaard, Kirsten Kjærgaard, Villy Schmith og Judith Kobbeltvedt Madsen (bestyrelsen)
 • Ellen M. Krabbe (suppleant)
 • Herluf Eriksen (revisor)
 • Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant)
 • Elon Lauterlein (kasserer)

  Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
 • Kim Thinggaard (formand)
 • Mette Ladefoged (næstformand)
 • Kirsten Kjærgaard (sekretær)
 • Elon Lauterlein fortsætter som kasserer
 • Kirsten Kjærgaard varetager fortsat hvervet som praktisk koordinator.
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2018
Sted: Efterårsmøde og generalforsamling 2018 blev afholdt i Bethlehemskirken i København.

 Program for efterårsmødet 28. - 29. september 2018
 
Fredag den 28. september
19.00 Aftensang (Vesper) i Bethlehemskirken
20.00 Velkomst og kaffe
20.30 Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard
21.00 Nattebøn (Completorium).

Lørdag den 29. september
07.30 Vågenatsbøn (Matutin)
08.20 Morgensang (Laudes)
09.00 Morgenmad og kaffe
10.00 Formiddagsbøn (Terts)
10.15 Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard
11.00 Generalforsamling
12.00 Tolvsang (Sext)
12.15 Frokost (sandwiches)
14.00 Foredrag: ”Bønnens plads i den armenske kirke”
          v/sognepræst Per Damgaard Pedersen
15.00 Eftermiddagsbøn (Non) og kaffe
15.30 Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard
17.00 Mikkelsdags Festvesper
18.15 Mulighed for middag for egen regning på nærliggende 
          kinesisk
restaurant
20.00 Nattebøn (Completorium). 
 
Sognepræst Per Damgaard havde lørdag eftermiddag et bevægende indlæg om "Bønnens plads i den armenske kirke". Per har været udsendt til Armenien i flere år, og vi fik et enestående indblik i alvoren og højtideligheden i den armenske gudstjeneste. Per fortalte også om grundlæggende teologiske opfattelser i den armenske kirke.

Generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 • Bestyrelsen havde fremsat forslag om en reduktion af bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer. Forslaget skulle ses på baggrund af medlemstallet på omkring 30. Forslaget blev vedtaget.
 • Herefter blev følgende genvalgt:
  Til bestyrelsen: Mette Ladefoged og Ulla Carstensen
  Som suppleant: Ellen M. Krabbe
  Som revisor: Herluf Eriksen 
  Som revisorsuppleant: Anne Bjerre Braüner.

Læs formandenes beretning her

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Kim Thinggaard (formand)
Mette Ladefoged (næstformand)
Kirsten Kjærgaard (sekretær).
Elon Lauterlein fortsætter som kasserer, og Kirsten Kjærgaard varetager fortsat hvervet som praktisk koordinator.
 
***
 
 Efterårsmøde og generalforsamling 2017
Sted: Pilgrimshuseet i Maribo og Maribo Domkirke. En stor tak til Domkirken og Pilgrimshuset for god modtagelse i meget smukke omgivelser! 
 
Maribo Domkirke
 
Program for efterårsmødet 29. september - 1. oktober 2017
 
Fredag den 29. september
16.30 Velkomst og sangøvelse
17.30 Vesper (aftensang) i Pilgrimshusets andagtsrum
18.15 Middag – suppe og brød i Pilgrimshusets lokaler
19.30 Foredrag: ”Pilgrimshuset – vision og praksis”
          v/pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith
21.00 Completorium (nattebøn) i Pilgrimshusets andagtsrum.

Lørdag den 30. september
07.00 Matutin (vågenatsbøn) i Domkirken
08.00 Laudes (messe) (morgensang, evt. med nadver) i 
          Domkirken
09.00 Morgenmad i Pilgrimshuset
09.50 Terts (formiddagsbøn) i Pilgrimshusets andagtsrum
10.00 Sangøvelse
11.00 Generalforsamling
12.00 Sext (tolvsang) i Domkirken
12.15 Frokost på egen hånd og for egen regning i Maribo
14.30 Non (eftermiddagsbøn) og kaffe i Pilgrimshuset
15.00 Sangøvelse
17.00 Mikkelsdags Festvesper i Domkirken
18.15 Middag for egen regning på nærliggende café
          Kaffe og hyggeligt samvær
20.15 Sangøvelse
21.15 Completorium (nattebøn) i Domkirken.

Søndag den 1. oktober
07.30 Laudes (morgensang) med Venite og Te Deum i Domkirken
09.00 Morgenmad i Pilgrimshuset
10.00 Højmesse i Domkirken
12.00 Sext (tolvsang) i Domkirken
12.30 Frokost og afsked.
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2017 blev afholdt i Pilgrimshuset i Maribo sidste weekend i september. Vi havde et godt møde, hvor tidebønnerne blev sunget i Maribo Domkirke og Pilgrimshusets andagtsrum. En stor tak til Domkirken og Pilgrimshuset for god modtagelse i meget smukke omgivelser! Fredag aften talte pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith om ”Pilgrimshuset – vision og praksis”. Det var en fin aften med en god og oplysende dialog.

Generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne
På generalforsamlingen blev følgende genvalgt:
 • Til bestyrelsen: Judith Kobbeltvedt Madsen, Kim Thinggaard, Kirsten Kjærgaard og Villy Schmith
 • Som suppleant: Ellen M. Krabbe 
 • Som revisor Herluf Eriksen
 • Som revisorsuppleanet:Anne Bjerre Braüner.
Ole Olsen ønskede ikke genvalg, og formanden takkede ham varmt for hans mangeårige indsats i Selskabet. Ole Olsens plads blev ikke genbesat, og bestyrelsen består herefter af syv medlemmer, jf. vedtægterne.
 
Formandens beretning
- kan læses her
 
Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Kim Thinggaard som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer og Kirsten Kjærgaard som praktisk koordinator.

                                                                   ***
 
 Årsmøde og generalforsamling 2016
Sted: Kristkirken,Haderslevvej 38, 6000 Kolding, og kirkens menighedslokale.
 
Program for efterårsmødet 23.-25 september 2016
 

Fredag den 23. september 2016
16.30 Velkomst og sangøvelse
17.30 Vesper (aftensang)
18.15 Middag - suppe og brød
19.30 Foredrag: "Anders Arrebos gendigtning af Davids Salmer"
v/sognepræst, tidl. formand i TGS, Erik Ransby.
21.00 Completorium (nattebøn)

Lørdag den 24. september 2016
07.00 Matutin (vågenatsbøn)
08.00 Laudesmesse (morgensang med nadver)
09.00 Morgenmad
09.50 Terts (formiddagsbøn)
10.00 Sangøvelse
11.00 Generalforsamling
12.00 Sext (tolvsang)
12.15 Frokost på egen hånd og egen regning i Kolding
14.30 Non (eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Sangøvelse
17.00 Mikkelsdags Festvesper
18.15 Middag og derefter kaffe og hyggeligt samvær
20.15 Sangøvelse
21.15 Completorium (nattebøn)

Søndag den 25. september 2016
07.30 Laudes (morgensang) med Venite og Te Deum
09.00 Morgenmad
10.30 Højmesse
12.15 Sext (tolvsang)
12.30 Frokost og afsked

Dagsorden for generalforsamlingen 2016
(resultat i parentes)

Dagsordenen var ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og sekretær (Kirsten Kjærgaard/Villy Schmith)
2. Formandens beretning (se nedenfor)
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (godkendt)
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent - uændret
5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen var:
- Mette Ladefoged (Teologgruppen) - genvalg
- Ulla Carstensen (Kirkemusikergruppen) - genvalgt
- Ole Monrad Møller (Praktisk-kirkelig gruppe) - genvalgt

På valg som suppleant var Ellen Margrethe Krabbe. På valg som revisor var Herluf Eriksen. Begge blev genvalgt. Til den vakante post som revisorsuppleant valgtes Anne Bjerre Braüner.

Formandens beretning på generalforsamlingen 2016
(uddrag)
Formand: Kim Thinggaard

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2015 afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf det første var konstituerende. Jeg blev genvalgt som formand, Mette Ladefoged valgt som næstformand, og Villy Schmith som sekretær. Kirsten Kjærgaard fortsatte som koordinator. Elon Lauterlein, der ikke er medlem af bestyrelsen, er fortsat kasserer.

Københavns Vesperring
Den 5. december 2015 blev der afholdt festvesper i anledning af Skt. Nikolaus og den 12. marts 2016 i anledning af Mariæ Bebudelse. Vesperne er afholdt i samarbejde mellem Københavns Vesperring og TGS og med anvendelse af selskabets udgivelser.

Nyhedsbrev april 2016
I april 2016 udsendte vi det årlige nyhedsbrev, hvor vi fortalte om bl.a. efterårsmødet og generalforsamlingen 2015, ligesom vi indbød til tidebønner og workshop den 5. maj i fbm Himmelske Dage og forhåndsorienterede om efterårsmøde og generalforsamling 2016.

Arrangementer
"Himmelske Dage"
Danske Kirkedage 2016 blev til ”Himmelske Dage” i København i Kr. Himmelfartsdagene 5.-8. maj. Vi havde søgt om at stå for tidebønnerne fx en enkelt dag i Bethlehemskirken, jf. Danske Kirkedage 2013, hvor vores arrangement gennem hele fredagen var meget vellykket. Vi fik imidlertid afslag, fordi Bethlehemskirken ligger uden for voldene, men vi kunne afholde et arrangement Kr. Himmelfartsdag om aftenen i Bethlehemskirken. ”Himmelske Dage” havde således bøjet sig for et udbredt ønske om at kunne afholde arrangementer i de lokale kirker, men altså kun torsdag aften.

TGS’ arrangement begyndte kl. 18.00 med en åben korprøve inden vesper. Kl. 19.00 sang vi Kr. Himmelfarts Festvesper efter vores udgivelse ”Kirkeårets Festvespere”. Efter kaffen afholdt Mette Ladefoged og Knud Larn en spændende workshop ”Daglig bøn og ikoner – om at bede med de hellige”, hvor der var en god dialog med deltagerne. Vi sluttede med Completorium efter vores splinternye udgivelse ”Dansk Tidebog I”. Der var 35 deltagere til Festvesperen og 21 til workshoppen. Der var en god stemning og et pænt salg af især den nye udgivelse.

Bethlehemskirken havde lejet et telt på Rådhuspladsen om lørdagen, og her deltog jeg med tidebønner dagen igennem med selskabets udgivelser.

I støbeskeen
KFS fra Aarhus har inviteret mig til at fortælle om tidebønner på et møde først i november, og i Bethesdas Boghandel afholdes et tilsvarende møde torsdag den 17. november kl. 15.00.

Besøg i Maribo
Den 24. maj 2016 blev det nye pilgrimshus i Maribo indviet af Dronningen i fbm. Maribo Domkirkes 600 års jubilæum. Efter indvielsen var der åbent hus, og jeg besøgte sammen med min kone, Inge, og selskabets koordinator huset og afleverede 10 eksemplarer af Dansk Tidebog I som indflytningsgave. Gaven blev meget godt modtaget, og pilgrimshuset er meget smukt.

Udgivelser – gennemførte og planlagte af TGS:
Ugens Tidebønner med Psalmernes Bog (bind I)
Tidebønner for Julecyklus (bind II)
Tidebønner for Påskecyklus (bind III)
Først i maj havde vi den store glæde at kunne udgive første bind af den planlagte Dansk Tidebog bind I-III. Det blev en meget smuk bog, som er i brug i flere sammenhænge, fx på de netop afholdte Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster, i Areopagos-sammenhænge, i Bethlehemskirken og selvfølgelig ved TGS-arrangementer. Der er udsendt frieksemplarer til rettighedshavere, biskopper og andre relevante personer. Vi har stor opbakning fra bl.a. biskop Steen Skovsgaard, og den katolske biskop Czeslaw Kozon har sendt et meget venligt takkebrev.

Status på bind I-III er
• Bind I: Ugens Tidebønner og Psalmernes Bog og andre bibelske lovsange – udgivet primo maj 2016. 25 eksemplarer er doneret til Hellig Kors Kloster. Der har været en diskussion om ”Salve Regina”, der er indeholdt i bind I, og i bind II og III anføres nu både ”Salve Regina” og ”Evige Konge”.
• Bind II: Tidebønner for Julecyklus (Advent, Jul, Hellig Tre Konger) samt Særlige Dage i kirkeåret – afleveres til trykning ultimo september 2016 - altså om en ugestid - og udgives umiddelbart før Advent.
• Bind III: Tidebønner for Påskecyklus (Faste, Passion, Påske, Kristi Himmelfart, Pinse og Trinitatis) – det videre arbejde afhænger både af økonomi og tidsplan.

Hjemmesiden
Hjemmesiden fungerer udmærket, og vi får enkelte nye medlemmer, senest fra Tyskland.

Næste år
Som følge af den beherskede tilslutning til efterårsmødet vil bestyrelsen på sit møde i oktober overveje, om formen skal ændres. Én mulighed er at holde mødet fra lørdag til søndag, en anden at holde det som et én-dages møde med program som for Tidebønsdagen. Et lørdag til søndag-møde kunne være i Pilgrimshuset i Maribo, men derom nærmere senere. Pilgrimshuset er booket foreløbigt.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats i det år, der er gået. Uden den ville selskabets og mit arbejde ikke være muligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr på økonomien!

***
 
Årsmøde og generalforsamling 2015
Sted: Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N,
og kirkens menighedslokale Tømrergade 9
 

Program for efterårsmødet 25.-27. september 2015
 
Fredag den 25. september 2015
16.30 Velkomst og sangøvelse
17.30 Vesper (aftensang)
18.15 Middag
19.30 "Træk af tidebønnens historie og den gregorianske sang v/Eva Rungwald, cand.mag. i musik og fransk, diplom i gregoriansk sang og kirkemusik (Institut Catholique Paris)
21.00 Completorium (nattebøn)

Lørdag den 26. september 2015
07.00 Matutin (vågenatsbøn)
08.00 Laudesmesse (morgensang med nadver)
09.00 Morgenmad
09.50 Terts (formiddagsbøn)
10.00 Sangøvelse
11.00 Generalforsamling
12.00 Sext (tolvsang)
12.15 Frokost
14.30 Non (eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Sangøvelse
17.00 Mikkelsdags Festvesper
18.15 Middag
19.15 TGS - 50 års jubilæum; causeri v/formanden, organist og kantor Kim Thinggaard
20.15 Sangøvelse
21.15 Completorium (nattebøn)

Søndag den 27. september 2015
07.30 Laudes (morgensang) med Venite og Te Deum
09.00 Morgenmad
10.00 Højmesse
12.15 Sext (tolvsang)
12.30 Frokost og afsked.

Formandens beretning på generalforsamlingen
v/Kim Thinggaard

Antal medlemmer
Pr. 15.9.2015 havde vi 36 medlemmer, hvoraf 31 havde betalt kontingent. Tallet på 36 er en nedgang på 6 medlemmer i forhold til generalforsamlingen i 2014 og dækker over afgang på 8 medlemmer og tilgang af 2 nye medlemmer

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf det første var konstituerende. Jeg blev genvalgt som formand, Mette Ladefoged valgt som næstformand, Ole Olsen som kasserer frem til 31. december 2014 og Villy Schmith som sekretær. Kirsten Kjærgaard fortsatte som koordinator. På bestyrelsesmødet den 11. februar 2015 blev Elon Lauterlein valgt som kasserer med virkning fra 1. januar 2015, omend der har været nogle formelle vanskeligheder med at få overdragelsen på plads.

Københavns Vesperring
Der har siden sidst været afholdt festvespere i anledning af Skt. Nikolaus og Kyndelmisse samt Fastevesper. Vesperne er afholdt i samarbejde mellem Københavns Vesperring og TGS og med anvendelse af selskabets udgivelser.

Nyhedsbrev marts 2015
I første halvdel af marts 2015 udsendte vi det sædvanlige nyhedsbrev, hvor vi fortalte om bl.a. efterårsmødet og generalforsamlingen 2014 i Kristkirken i Kolding, ligesom vi indbød til tidebønsdagen den 1. maj og forhåndsorienterede om efterårsmøde og generalforsamling 2015

Arrangementer
Tidebønsdag i København
Bededag, fredag den 1. maj 2015, afholdt Vesperringen og TGS en tidebønsdag i Bethlehemskirken i København.
Vi var 11 deltagere dagen igennem. Det blev et fint forløb med tidebønner, begyndende med Matutin og sluttende med Completorium. Derudover var der foredrag med undertegnede som foredragsholder, dels om ”Tamperdage, Bededags opståen og afskaffelsen af skæve helligdage” i 1770” og om ”Den Danske Tidebog – nyt projekt”,

Det blev et meget vellykket arrangement, hvor vi spiste middag på en nærliggende kinesisk restaurant og i øvrigt havde meget hyggelige timer sammen. Det var en god model at afholde tidebønsdag efter.
 
Danske Kirkedage 2016 i København
Som omtalt på generalforsamlingen i 2014 deltog TGS i Kirkedagene 2013 i Aalborg, idet vi stod for tidebønnerne hele fredagen – et meget vellykket forløb med betydelig tilslutning.

Vi havde derfor også tilkendegivet over for sekretariatet for Danske Kirkedage, at vi gerne ville påtage os et ansvar i afviklingen af tidebønner ved kirkedagene 2016, og gerne i samarbejde med andre. Ligeledes, at vi gerne ville deltage i udvalgsmøder om tidebønner.

Formand, næstformand og koordinator deltog i et orienteringsmøde den 21. marts 2015. Bestyrelsen har på sit møde i går netop besluttet at byde ind med at afholde tidebønner lørdag den 7. maj 2016 i Bethlehemskirken, selvom kirken ligger ”uden for voldene”.

Udgivelser – gennemførte og planlagte af TGS
Bibelske Lovsange og Te Deum samt andre festsange
Publikationen udkom først på sommeren i en meget smuk, grøn udgave. Den indeholder: Benedictus, Te Deum, Gloria, Magnificat, Nuncmittis Benedictus og Magnificat i Den Stille Uge samt Påsketidens Magnificat og Benedictus

Andre Bibelske Lovsange
Moses’ Sang, De Tre Ynglinges Sang, Guds Kirke, Halleluja til højtidsdage og Sekvenser.

Pris 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer.

Ugens Tidebønner med Psalmernes Bog (bind I)
Jeg arbejder fortsat med at udarbejde en ny tidebog, der omfatter

Bind I: Ugens Tidebønner og Psalmernes Bog og andre bibelske lovsange
Bind II: Tidebønner for Julecyklus (Advent, Jul, Hellig Tre Konger) samt Særlige Dage i kirkeåret
Bind III: Tidebønner for Påskecyklus (Faste, Passion, Påske, Kristi Himmelfart, Pinse og Trinitatis)
 
Økonomi
Meget foreløbigt og skønsmæssigt anslås udgifterne til udgivelse at være på ca. 25.000 kr. pr. bind
 • Areopagos har bevilget 10.000 kr. mod levering af bøger for 3.000 kr.
 • Misse Dalby har givet tilsagn om 5.000 kr. til bind I
  Bestyrelsen har bevilget 2 x 5.000 kr. som selskabets eget bidrag til bind I og II.
I alt 25.000 kr. er altså på plads.

Ophavsrettigheder
Et omfattende arbejde med at indhente de fornødne tilladelser fra arvingerne/administratorerne efter de oprindelige rettighedshavere er nu lige ved at være afsluttet, idet alle har givet tilsagn, og vi nu kun afventer de formelle underskrifter fra en fond, der administrerer rettighedshaverne efter Finn Viderø.

Fondsansøgninger
Ansøgning til en række fonde om støtte vil nu blive indledt: Gads Fond, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Jubilæumsfonden af 12.8.1973 og Det Danske Bibelselskab.

Hjemmesiden
Hjemmesiden fungerer udmærket, og vores to nye medlemmer er kommet via hjemmesiden.

Bestyrelsen
Med hensyn til
 • Antal bestyrelsesmedlemmer
 • Valgperiode
 • Antal suppleanter
…. henvises til dagsordenens punkt 5 ”Behandling af indkomne forslag”, der er resultatet af de overvejelser, bestyrelsen har gjort sig siden orienteringen på generalforsamlingen i 2014.

Næste år
Vi har fået foreløbigt tilsagn fra sognepræst Per Damgaard Pedersen, at vi kan holde næste års efterårsmøde og generalforsamling i Kristkirken i Kolding. Det skal dog konfirmeres af menighedsrådet.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats i det år, der er gået. Uden den ville selskabets og mit arbejde ikke være muligt.
 
***
 Efterårsmøde og generalforsamling 2014
Den sidste weekend i september afholdt TGS sit årlige efterårsmøde og generalforsamling, i år i Kristkirkens lokaler i Kolding.
 
Fra først til sidst oplevede vi at være meget velkomne. Sognepræst Per Damgaard Pedersen var vores vært under opholdet, og sognepræst Michael Lerche Nygaard stod for søndagens højmesse. Til højmessen sang mødedeltagerne Introitus til 15. søndag efter Trinitatis og sammen med menigheden Psalme 103 til musik af Axel Madsen.
 
Læs mere nedenfor om
Tidebønnerne
Gennem hele årsmødet sang deltagerne tidebønner - Gud til ære og os til gavn.
 
Fredag eftermiddag indledte vi tidebønnerne med Vesper (aftensang) i kirken, og vi sluttede dagen med Completorium (nattebøn). Det var til begge tidebønner en smuk oplevelse; fire store og smukke lysestager på alteret var tændt og gav en særlig stemning i det dunkle kirkerum. 
 
Lørdag begyndte vi dagen kl. 7.00 med Matutin (vågenatsbøn) i kirken, umiddelbart efterfulgt af Laudesmessen (morgensang med nadver), hvor sognepræst Per Damgaard Pedersen var celebrant. En særlig oplevelse i en tyst kirke, hvor morgenlyset stille fyldte rummet. 
 
Terts (formiddagsbøn), Sext (tolvsang) og Non (eftermiddagsbøn) vekslede i dagens løb med sangøvelser, selskabets generalforsamling og et par fritimer til frokost og sightseeing på egen hånd i Kolding.
 
Vesperen lørdag var Mikkelsdags Festvesper, sunget fra selskabets seneste udgivelse "Kirkeårets Festvespere", og vi sluttede med Completorium, sunget efter udgivelsen "Søndagens Tidebønner".
 
Søndag morgen begyndte vi med Laudes med Venite og Te Deum i Kristkirken, og det var en smuk indledning til søndagen. Efter vores medvirken ved højmessen sluttede vi årsmødet med Sext.
 
Foredragene
Der var igen i år foredrag både fredag og lørdag aften. 
 
Fredag aften fortalte koordinator i TGS, Kirsten Jansen, engageret om abbed Christopher Jamisons bog "At finde et helligt rum".
 
Det hellige rum består af 7 dele: Døren (dyden), gulvet (hvor underlaget er stilheden, og gulvtæppet er kontemplation), væggene (lydighed), taget (ydmyghed), vinduerne (fællesskabet), møblerne (bøn) og det faste tilbehør (håb).
  
Bogen er skrevet på baggrund af en BBC tv-serie "The Monastery", hvor fem almindelige mænd havde indvilget i at opholde sig 40 dage i Worth Abbey, et katolsk benediktinsk kloster i West Sussex, hvor Christopher Jamison var abbed på dette tidspunkt. 
 
Beskrivelsen af opbygningen af det hellige rum trak på Benedikts Regel, Ørkenfædrene og -mødrene og Christopher Jamisons egne klostererfaringer. Bogen gav inspiration til en ny forståelse af flere af delene i det hellige rum.
 
Lørdag aften holdt sognepræst Per Damgaard Pedersen et foredrag om "Evangeliets skønhed - på vej mod en evangelisk æstetik" - middelalderlig contra evangelisk teologi.
 
Det var et meget inspirerede foredrag, hvor Per Damgaard talte om både den visuelle og den auditive skønhedsoplevelse, hvor det hele åbenbares i en del. Fx i en naturoplevelse eller i et stykke musik, hvor vi et øjeblik næsten taber vejret af betagelse og ikke tænker på noget andet.
 
Når det sekulære græskeord "skønhed" sættes ind i en bibelsk sammenhæng, bliver det til "godt".
 
Per gav eksempler på, hvordan der i tidens løb er sket en udvikling i opfattelsen af, hvor skønheden findes:
 
 • I Brorsons salme "O Gud! Hvor du er mer end skøn" (DDS nr. 16) er skønheden OPPE hos Gud. En typisk repræsentant for denne retning er den nederlandske kannik Thomas à Kempis (1380-1471)

 • I Teerstegens salme "Kom, brødre, lad os ile" (DDS nr. 382) er skønheden FOR ENDEN AF den pilgrimsvandring, mennesket går her på jorden. En typisk repræsentant er her den engelske præst og forfatter John Bunyan (1628-1688)

 • I nyere salmer ser vi en anden retning: At vi lever UD AF opstandelsens morgen, dvs. at der indtræffer en oplevelse, før vi lever ud af den. Evangelisten Johannes skriver ud af denne sansning: "I begyndelsen var Ordet...og vi så hans herlighed".
 
Det var dybt interessant!
 
 
 
 
 

 

 Efterårsmødet 2022 i Bethlehemskirken i København
 
 
 
 
 
Efterårsmøde 2014 i Kristkirken, Kolding