Aktiviteter / Tidebønsdag 2024

Tidebønsdag 2024
Tidebønsdag lørdag den 15. juni 2024 

Sted
Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N. og menighedshuset Tømrergade 9, 2200 København N.

Program
07.30 Vågenatsbøn (Matutin)
08.20 Morgensang m. nadver (Laudesmesse)
          v/sognepræst Per Damgaard Pedersen
09.15 Kaffe og morgenmad
10.00 Formiddagsbøn (Terts)
10.10 Foredrag om de nye udgivelser Vågenatsbøn og 
              Antifonale 1 v/formanden Kim Thinggaard
12.00 Tolvsang (Sext)
12.30 Frokost (sandwiches)
14.00 Eftermiddagsbøn (Non) og kaffe
14.30 Foredrag: De tre evangeliske lovsange belyst med
             ikoner v/næstformanden, sognepræst Mette Ladefoged
          De tre evangeliske lovsange findes i Lukasevangeliet
             kapitel 1-2:
              - Benedictus - Zacharias' lovsang (Laudes)
              - Magnifaicat - Marias lovsang (Vesper)
              - Nunc Dimittis - Simeons lovsang (Completorium)
15.30   Pause
16.00   Sanginstruktion til Vesper (Aftensangen)
17.00   Lørdagens Vesper (Aftensang), som forestås af   
            sognepræst Per Damgaard Pedersen og sognepræst
            Mette Ladefoged
18.00   Vesperen har sluttet dagen.

Deltagerpris
100 kr. I prisen er inkluderet forplejning (morgenmad og frokost)

Tilmelding og betaling
Senest fredag den 7. juni 2024 til Kirsten Kjærgaard på kjeh@mail.tele.dk. Indbetaling af deltagergebyret på 100 kr. på reg.nr. 1551, konto nr. 9165460, ved girobetaling kort art 01, kontonr. 9165460.