Aktiviteter / Efterårsmøde 2022

Efterårsmøde 2022

Efterårsmøde og generalforsamling 2022

Tid: Fredag den 23. - lørdag den 24. september 2022
Sted: Bethlehemskirken i København
 
 Efterårsmødet  blev indledt med Vesper (aftensang) fredag kl 19 og afsluttet med Completorium (nattebøn) lørdag kl. 20.

Der deltog 15 i årsmødet, dog 18 i løbet af lørdag eftermiddag. Vi sang de fleste af tidebønnerne i kirken, men ellers var det kirkens menighedslokale, der dannede rammen om et meget livligt og givende årsmøde.
 
Foredrag om den armenske kirke
Lørdag eftermiddag var emnet ”Den armenske kirke” med foredrag af sognepræst Per Damgaard, der har virket i nogle år i denne kirke. Præst ved den armenske apostoliske kirke i Odense, f. Stepanos Hovanisian supplerede på fornem vis foredraget og sang en meget smuk liturgisk sang fra den armenske kirke.
 
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen lørdag formiddag blev afholdt med dagsorden ifølge vedtægterne.
  • Formandens beretning kan læses her  
  • Fra bestyrelsen var Mette Ladefoged og Ulla Carstensen på valg. De blev begge genvalgt, medens Benedicte Koch Serner blev nyvalgt. Bestyrelsen er dermed fuldtallig med syv medlemmer.
  • Følgende blev ligeledes genvalgt: Judith Kobbeltvedt Madsen (suppleant), Herluf Eriksen (revisor) og Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant.)
Referat af generalforsamlingen kan læses her

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Kim Thinggaard (formand)
Mette Ladefoged (næstformand)
Kirsten Kjærgaard (sekretær).
Elon Lauterlein fortsætter som kasserer, og Kirsten Kjærgaard varetager fortsat hvervet som praktisk koordinator.
Selskabet har holdt efterårsmøder i bl.a. nedenstående kirke
 
 I rækkefølger ovenfra
  • Bethlehemskirken, København
  • Kristkirken, Kolding
  • Sct. Bendts Kirke i Ringsted
  • Maribo Domkirke
 
 
 
 
Sct. Bendt Kirke i Ringsted