Aktiviteter / Tidebønsdag 2022

Tidebønsdag 2022

 
 
Tidebønsdag fredag den 13. maj 2022 (Bededag)
 
Sted
Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N. og menighedshuset Tømrergade 9, 2200 København N.

Program
07.30    Vågenatsbøn (Matutin)
08.20    Morgensang m. nadver (Laudesmesse)
                 v/sognepræst Per Damgaard Pedersen
09.15    Morgenkaffe
10.00    Formiddagsbøn (Terts)
             Foredrag: "Ikoner og Tidebøn"
             v/sognepræst Mette Ladefoged og kunstmaler
                 Knud Larn
12.00    Tolvsang (Sext)
12.30    Frokost (sandwiches)
14.30    Eftermiddagsbøn (Non) og kaffe
15.00    Foredrag: "Kantors Kerubhymner"
             v/formanden for TGS Kim Thinggaard
16.15    Sanginstruktion til Aftensangen
17.00    Aftensang (Bededags Vesper)
18.00    Middag for egen regming på Restaurant Flammen
19.45    Nattebøn (Completorium)

Deltagerpris
200 kr. I prisen er inkluderet forplejning, herunder frokost, i løbet af dagen. Middagen på Restaurant Flammen er dog for egen regning. Buffet 249 kr. + drifkkevarer. 

Tilmelding og betaling
Senest 1. maj til Kirsten Kjærgaard på kjeh@mail.tele.dk. Indbetaling af deltagergebyret på 200 kr. på reg.nr. 1551, konto nr. 9165460, ved girobetaling kort art 01, kontonr. 9165460.