Aktiviteter / Tidebønsdag 2023
 

Tidebønsdag 2023

 
Tid: Fredag den 5. maj 2023 kl. 14.00-20.00
 
Sted: Bethlehemskirken, Åboulevard 8
          Kirkens menighedshus Tømrergade 9,1
          Begge adresser 2200 København N.
 
Pris:  100 kr. inkl. forplejning, herunder pizza til aften
           Indbetales på konto reg.nr. 1551, kontonr. 9165460

Tilmelding: Senest den 2. maj 2023 til Kirsten Kjærgaard,
           kjeh@mail.tele.dk  eller 40 96 17 04.
 
Program:
14.00  Eftermiddagsbøn (Non) og kaffe i menighedshuset
14.30  Foredrag: "Bededagen gennem tiden"
           v/formanden Kim Thinggaard
16.00  Sanginstruktion til Aftensangen
17.00  Bededags Vesper (Aftensang)
           Sognepræst Mette Ladefoged er liturg
           Sognepræst Per Damgaard Pedersen er prædikant
18.00  Pizza i menighedshuset
19.30  Nattebøn (Completorium) i kirken.