Om TGS / Historie

Historie

Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang (TGS) blev stiftet i 1965 af en kreds af præster og kirkemusikere, dengang under navnet Selskabet Dansk Tidegærd.

 Ordet Tidegærd er den gamle betegnelse for den samling tidebønner (dvs. korte andagter til brug på bestemte tider af døgnet), som i mange hundrede år har været anvendt i kirker og klostre verden over, men som i Danmark i vore dage er ukendte for mange. I 2012 ændrede selskabet navn til det mere nutidssvarende "Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang".

De fire stiftere, Dag Monrad Møller - præst og mangeårig formand - Harald Vilstrup - præst og hymnedigter - Finn Viderø og Ethan Rosenkilde Larsen - begge organister, stod for udgivelsen af Dansk Tidebog, 2. udgave (tekstbog, 1971) og Det Danske Antifonale I-II (melodibøger, 1971/1977).

Disse bøger blev grundlaget for selskabets virke, ikke mindst på de årlige sommermøder, der blev afholdt i Løgumkloster frem til først i 1990-erne, hvorefter man samledes forskellige steder, bl.a. i Aarhus, indtil man i begyndelse af 2000'erne ændrede det til efterårsmøde, den sidste weekend i september, først i nogle år i Ringsted, herefter forskellige steder, i 2013 i Haslev og derefter skiftevis i Bethlehemskirken, København, og i Kristkirken i Kolding.

 I 1981 udkom salmebogstillægget 129 salmer, og selskabet sørgede for, at det indholdt gregorianske tidebønner. I 1996 udkom Den Lille Tidebog med dagens tidebønner med gregoriansk sang. I denne forbindelse opnåede selskabet rettigheder til begrænset genudgivelse.
 
I 1990 stiftedes Københavns Vesperring, der bruger meget af selskabets materiale, og det fungerer nu som "lokalafdeling" i København som associeret til Selskabet. Der afholdes bl.a. en årligt tidebønsdag, som regel på Bededag i Bethlehemskirken i København. I 2016 er tidebønsdagen dog erstattet af et tidebønsarrangement i forbindelse med Himmelske Dage.
 
Selskabets udgivelser indtil maj 2016:
  • I 2010 udgav selskabet den enkle tidebog, BIbelsk Fællesbøn, ved Ole Skjerbæk Madsen, Steen Skovsgaard og Kim Thinggaard.
  • I 2012 udsendtes Nattebøn (Completorium) i lettere revideret udgave.
  • I 2013 udkom Søndagens Tidebønner, en revideret udgave af materiale fra Antifonale I
  • 2014 udkom Kirkeårets Festvespere med 20 vespere til kirkeåret i lettere revideret udgave efter Antifonale II.
  • I foråret 2015 udkom Bibelske Lovsange; den indeholder bl.a. Marias Lovsang (Magnicat), Simeons Lovsang (Nunc Dimittis) og Zacharias' Lovsang (Benedictus).
  • Den seneste udgivelse er fra maj 2016, Dansk Tidebog bd. I med ugens tidebønner og Davids Salmer. Der arbejdes på udgivelse af bind II og III.
Læs mere om de enkelte udgivelser her 

 

 

 

 

 

 

 
 
TGS-logo