Om TGS / Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

TGS' behandling af persondata
TGS bruger ikke cookies, som er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Du kan frit og ganske anonymt gå ind på vores hjemmeside.
 
TGS er som andre foreninger dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen gældende fra 25. maj 2018. Vi sikrer gennemsigtig databehandling. Vi oplyser dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.
 
Behandling af persondata
De data, vi anvender, omfatter: Navn, postadresse og e-mailadresse.
 
Formål
Til interesserede sender vi nyhedsbreve og information om foreningens arrangementer.
Til medlemmer sender vi ovenstående samt indkaldelse til generalforsamling og indbydelse til efterårsmødet hvert år i september.
 
Vi tilstræber at opdatere dine persondata løbende, så de er korrekte. Derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele dine ændringer.
 
Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Vi videregiver ikke persondata til andre aktører. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere en nødvendige.
 
Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uaturiseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får andgang eller kendskab til dem.
 
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til, samt hvor længe vi opbevarer dem. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet, hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige. Du har ret til at få dem slettet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 
Kontakt til TGS
 
Koordinator og kontaktperson: Kirsten Kjærgaard, tlf. 40 96 17 04, e-mail kjeh@mail.tele.dk