Om TGS / Bestyrelse

Bestyrelse

TGS' bestyrelse består p.t. af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. De vælges sådan, at teologiske, kirkemusikalske og praktisk-kirkelige interesser så vidt muligt bliver repræsenteret.
 
Efter generalforsamlingen i september 2022 er bestyrelsen sådan sammensat:
 
Formand
Kantor og organist Kim Thinggaard
Tlf. 61 46 51 85
 
Næstformand
Sognepræst Mette Ladefoged
Tlf. 23 30 55 03
mela@km.dk
  
Sekretær og koordinator
Kirsten Kjærgaard
Tlf. 40 96 17 04
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Villy Schmith
Tlf. 51 77 66 45
schmith.villy@gmail.com
 
Ulla Carstensen
Tlf. 69 30 36 70
 
Ellen Margrethe Krabbe
Tlf. 26 18 67 11
 
Benedicte Koch Serner
Tlf. 31 90 59 95
 
 
Suppleant
Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen
Tlf. 26 29 09 00
knoldkob@hotmail.com
 
Kasserer
(uden for bestyrelsen)
Elon Lauterlein
20 91 35 92
 
 
 
 
 TGS logo