Om TGS / Bestyrelse

Bestyrelse

TGS' bestyrelse består p.t. af seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. De vælges sådan, at teologiske, kirkemusikalske og praktisk-kirkelige interesser så vidt muligt bliver repræsenteret.
 
Efter generalforsamlingen i september 2019 er bestyrelsen sådan sammensat:
 
Formand
Kantor og organist Kim Thinggaard
Tlf. 61 46 51 85
 
Næstformand
Sognepræst Mette Ladefoged
Tlf. 23 30 55 03
mela@km.dk
  
Sekretær og koordinator
Kirsten Kjærgaard
Tlf. 40 96 17 04
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Villy Schmith
Tlf. 51 77 66 45
schmith.villy@gmail.com
 
Ulla Carstensen
Tlf. 22 15 36 70
 
Ellen Margrethe Krabbe
26 18 67 11
 
Suppleant
Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen
Tlf. 26 29 09 00
knoldkob@hotmail.com
 
Kasserer
(uden for bestyrelsen)
Elon Lauterlein
20 91 35 92
 
 
 
 
 TGS logo