Hvad er tidebøn?

Nedenfor kan du læse mere om tidebønner:

Hvad er tidebønner?
Tidebønnerne er den samling af korte andagter til brug på bestemte tider af døgnet, som i mange hundrede år har været bedt i kirker og klostre verden over, men som i Danmark efterhånden er ukendte for mange.

I løbet af et døgn synges ottte tidebønner:

  • Aftensang (Vesper)
  • Nattebøn (Completorium)
  • Vågenatsbøn (Matutin)
  • Morgenbøn (Prim)
  • Morgensang (Laudes)
  • Formiddagsbøn (Terts)
  • Midddagsbøn (Sext)
  • Eftermiddagsbøn (Non)

Se mere om de enkelte tidebønner ved at bruge menuen til venstre.

Hvordan er tidebønnerne opbygget?
Tidebønnerne er i deres opbygning fast formulerede bønner - for en stor del bestående af salmer fra Salmernes Bog i Det gamle Testamente, men også af andre bibelcitater. Man kan altså sige, at tidebønnen er Bibelen brugt som bøn.

Hvordan bruges tidebønnerne?
Du kan bruge tidebønnerne som din egen personlige andagt, men du kan også bruge dem sammen med andre som læst eller sunget andagt i større eller mindre forsamlinger.

Når du bruger den gregorianske sang, som går tilbage til Jesus og apostlene (men har jødiske rødder), har du fat i grundlaget for hele den vestlige musiktradition. Tidebønnerne blev ikke - som man måske tror - afskaffet ved reformationen, men gled først i løbet af et par hundrede år efter ud af brug i den danske kirke.

Hvorfor tidebøn igen?
I de senere år er der kommet en stigende interesse for en fornyelse af gudstjenester og andagter. Det har også betydet en ny interesse for at genopdage de værdier, der ligger i den oldkirkelige tidebøn og den gregorianske sang.

Links 
Professor Scot McKnight: "At bede med kirken" - bog oversat til dansk