Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang (TGS) har mange aktiviteter.
 
Vi afholder
  • festvespere, der er aftensange på særlige dage i kirkeåret
  • tidebønsdag i forbindelse med Bededag
  • årsmøde med generalforsamling i september.
Derudover har vi indimellem deltaget i andre aktiviteter, fx Danske Kirkedage.
 
Læs om de enkelte aktiviteter via menuen til venstre.
TGS' aktiviteter omfatter også udgivelse af tidebøger - her er nogle af dem: