Udgivelser / Nyhedsbrev 2019

Nyhedsbreve

 
Nyhedsbrev fra april 2019
Nyhedsbrevet fra april 2019 indeholder
 • Hvad skete der i 2018?
 • Invitation til Tidebønsdag 17. maj 2019
 • Invitation til Pinsefestvesper 8. juni 2019
 • Efterårsmøde og generalforsamling 27.-28. september 2019
 • Kontingent
 • Dansk Tidebog bind I-III
 • Bestyrelsen.
 
Kære medlemmer.
Glædelig påske! Nu er foråret kommet, og TGS har planlagt flere aktiviteter i 2019:
 • Tidebønsdag fredag den 17. maj (Bededag) kl. 14.00-20.30
 • Pinsefestvesper lørdag den 8. juni kl. 17.00
 • Efterårsmøde og generalforsamling fredag den 27.-lørdag den 28. september fra kl. 19.00 fredag aften til kl. 20.30 lørdag aften.
Alle arrangementer finder sted i Bethlehemskirken, Tømrergade 9,1, 2200 København N. Se invitationer andetsteds i nyhedsbrevet.

Hvad skete der i 2018?
Efterårsmøde og generalforsamling 2018 blev afholdt i Bethlehemskirken i København 28.-29. september. Mødet blev som noget nyt afholdt fra fredag aften til lørdag aften i stedet for en hel weekend. Vi havde et godt møde vekslende mellem tidebønner og foredrag. Vi sang de fleste tidebønner i kirken, men ellers var det kirkens mødelokale, der dannede rammen om mødet, herunder et fint socialt samvær.
 
Lørdag eftermiddag holdt sognepræst Per Damgaard Pedersen foredrag med temaet "Bønnens plads i den armenske kirke". Per Damgaard har tidligere været udstationeret i Armenien, og foredraget blev en meget bevægende indføring i bønnens plads i denne ortodokse kirke. 

Generalforsamlingen
Til generalforsamlingen lørdag formiddag havde bestyrelsen fremsat forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra 7 til 6. Forslaget, der ikke krævede vedtægtsændring, skulle ses på baggrund af det begrænsede antal medlemmer i foreningen. Forslaget blev vedtaget.
 
Bestyrelsesmedlem Ole Monrad Møller havde før generalforsamlingen meddelt, at han ikke genopstillede. Herefter var der kun to bestyrelsesmedlemmer, Mette Ladefoged og Ulla Carstensen på valg, og begge blev genvalgt.  Følgende blev ligeldes genvalgt: Ellen M. Krabbe (suppleant), Herluf Eriksen (revisor), Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant) og Elon Lauterlein (kasserer). 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Kim Thinggaard som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Kirsten Kjærgaard som sekretær og praktisk koordinator.
   
Pr. 26.9.2018 var der 33 medlemmer, hvilket var en fremgang på to medlemmer i forhold til 2017. Der deltog 12 i årsmødet. 

Resultatet for regnskabsåret 2017 var negativt med kr. 3.458,15, hvilket skyldtes dels de sidste udgifter vedr. tidebogsudgivelsen, dels efterårsmødet i Maribo i september 2017, hvor vi havde inviteret to studerende fra Aarhus Universitet med fripladser. Egenkapitalen ultimo 2017 var på kr. 35.398,60.
 
Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning kan læses  her

Arrangementer
28. april 2018 holdt vi Tidebønsdag med temaet ”Bøn”. Selskabets næstformand, Mette Ladefoged, holdt foredrag med temaet "At bede med de hellige".

Kantor Kim Thinggaard, formand for TGS

Tidebønsdag fredag den 17. maj 2019
(Bededag)
Tid: Kl. 14.00-20.30
Sted: Bethlehemskirken, Tømrergade 9,1, 2200 Kbh. N.

Program
14.00 Velkomst v/kantor Kim Thinggaard (formand)
14.15 Foredrag: ”Bøn i den byzantinske kirke med særlig vægt 
          Jesus-bønnen" v/sognepræst Mette Ladefoged
15.15 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
16.00 Sangøvelse til Vesper (Aftensangen) v/Kim Thinggaard
17.00 Vesper med prædiken v/Mette Ladefoged
18.00 Middag for egen regning på nærliggende kinesisk
          spisested
20.00 Completorium (Nattebøn) 

Deltagerpris 50 kr., der betales på dagen. Tilmelding til Kirsten Kjærgaard senest tirsdag den 14. maj på mail kjeh@mail.tele.dk eller på tlf. 40 96 17 04.

Pinsefestvesper lørdag den 8. juni 2019
Tid: kl. 17.00-18.15
Sted: Bethelhemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N.
 
Festvesper Pinselørdag, hvor sognepræst Mette Ladefoged prædiker.
 
Efterårsmøde og generalforsamling 2019
Tid: 27. -28. september 2019 fra kl. 19.00 fredag til 20.30 lørdag
Sted:  Bethlehemskirken, Kbh. N.

Igen i år holder TGS sit årlige efterårsmøde med generalforsamling i Bethlehemskirkens menighedslokale, Tømrergade 9, 1, 2200 København N. Tidebønnerne synges i kirken.

Mødet begynder fredag den 27. september kl. 19.00 og slutter lørdag den 28. september kl. 20.30.

Vi er i gang med planlægningen, men der vil som sædvanlig komme en særlig indbydelse til efterårsmødet inden sommerferien.

Kontingent
Vedlagt et girokort til indbetaling af kontingentet for 2018, der er 250 kr., for studerende dog 150 kr. Kontingentet kan også overføres til reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang.

NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2018 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne.

Dansk Tidebog bind I-III
 
 
Pris for medlemmer: 50 kr. pr. bind + forsendelse.Bestilles hos Kirsten Kjærgaard, kjeh@mail.tele.dk, tlf. 40 96 17 04.

Bestyrelsen
Formand
Kantor Kim Thinggaard, Degnemose Allé 59, 2700 Brønshøj
Tlf. privat: 29 44 35 75, kirken: 61 46 51 85,
kantor@bethlehemskirken.dk

Næstformand
Sognepræst Mette Ladefoged, Reerslevvej 34, 2640 Hedehusene, tlf. 23 30 55 03, mela@km.dk 

Sekretær og koordinator
Kirsten Kjærgaard, Amagerbrogade 120, 4.th., 2300 Kbh. S.,tlf. 40 96 17 04, kjeh@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer
Kordegn Villy Schmith, Lyøgade 7, st.th., 8200 Aarhus N., tlf. 51 77 66 45, schmith.villy@gmail.com

Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen, Kongstedvej 8A, 4293
Dianalund, tlf. 26 29 09 00, knoldkob@hotmail.com

Ulla Carstensen, Sdr. Boulevard 69, 4.th., 1720 Kbh. V.,
tlf. 22 15 36 70, ulla.carstensen@yahoo.dk

Suppleant
Ellen Margrethe Krabbe, 26 18 67 11, emk7@hotmail.dk

Kasserer
Elon Lauterlein, Magle Torv 10, st.th., 2860 Søborg, 20 91 35 92, elonanders@gmail.com
___________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenstående er under redigering:
 
Nyhedsbrev fra marts 2015
 
Nyhedsbrevet indeholder
 • Indbydelse til Tidebønsdag den 1. maj 2015
 • Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2014
 • Udgivelser
 • Tidebønsdagen den 1. maj - program og tilmelding
 • Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2015
 • Benediktinerdage 19.-24. august 2015
 
Kære medlemmer.

Så er foråret atter kommet, og foran os ligger et år med mange aktiviteter. Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til Tidebønsdagen i fbm Bededag, fredag den 1. maj 2015 i Bethlehemskirken, København. Dagen begynder kl. 07.30 med Matutin (Vågenatsbøn) og slutter kl. 19.30 med Completorium (Nattebøn). Se invitationen andetsteds i nyhedsbrevet eller på Selskabets hjemmeside www.gregoriansktidebøn.dk

Orientering fra efterårsmøde og generalforsamling 2014  
Efterårsmøde og generalforsamling 2014 blev afholdt i Kristkirkens lokaler i Kolding.  Fra først til sidst oplevede vi at være meget velkomne med sognepræst Per Damgaard Pedersen som vores vært. Tidebønnerne blev sunget i Kristkirken, der er meget smuk og velegnet til formålet.

Fredag aften fortalte koordinator i TGS, Kirsten Jansen, engageret om abbed Christopher Jamisons bog ”At finde et helligt rum”. Lørdag aften holdt sognepræst Per Damgaard Pedersen et meget inspirerende foredrag om ”Evangeliets skønhed – på vej mod en evangelisk æstetik”. Læs mere om begge foredrag på hjemmesiden under Aktiviteter – Efterårsmøder.

På generalforsamlingen måtte jeg med beklagelse meddele, at Bjørn Hansen var udtrådt pga helbred. Hans plads vil ikke blive genbesat, idet bestyrelsen søges reduceret fra 9 til 6 medlemmer. Judith Kobbeltvedt Madsen, Kirsten Jansen og Villy Schmith blev genvalgt til bestyrelsen. Benedikte Brisson og Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand, Ole Olsen som kasserer frem til 1. januar 2015 og Villy Schmith som sekretær.

Pr. 1. januar 2015 var der 38 medlemmer, en nedgang på 4. Der deltog 10 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2013 var et overskud på 11.688,80 kr. I dette overskud indgik dog en større donation til ”Kirkeårets Festvespere”, som vi udgav i januar 2014, og som biskop Steen Skovsgaard har anbefalet varmt.  

Udgivelser
 Marts 2015 er endnu en udgivelse på trapperne, nemlig ”Bibelske Lovsange”. Vi arbejder også med udgivelse af en egentlig ny tidebog i tre bind, Ugens tidebønner med Psalmernes Bog (bind 1), Tidebønner for tiden fra Advent til Hellig Tre Konger samt Særlige Dage i kirkeåret (bind 2) samt Tidebønner for tiden fra Faste til Trinitatis (bind 3). Spørgsmålene om ophavsrettigheder og finansiering er under afklaring. 
 
Læs mere om selskabets udgivelser på hjemmesiden.
I 2015 er allerede planlagt en række vespere, se hjemmesiden.
 
Tidebønsdag den 1. maj 2015 - program og tilmelding
Københavns Vesperring indbyder i samarbejde med 
Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang til 
tidebønsdag fredag den 1. maj (Bededag) i Bethlehemskirken, Aaboulevard 8, 2200 Kbh. N.
 
Program:
07.30 Matutin (Vågenatsbøn)
08.15 Laudes
09.00 Morgenkaffe
10.00 Tamperdage, Bededags opståen, afskaffelse af ”skæve
          helligdage” i 1770 v/kantor Kim Thinggaard
12.00 Tolvsang
12.15 Frokost (sandwiches)
14.30 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Den danske Tidebog – nyt projekt v/Kim Thinggaard
16.15 Sanginstruktion til Vesperen
17.00 Vesper (Aftenbøn)
18.00 Middag for egen regning på et lokalt spisested
19.45 Completorium (Nattebøn)

Tilmelding:
Tilmelding sker til Kirsten Jansen, kjeh@mail.tele.dk.

Pris: 200 kr. inkl. kaffe, morgenmad og frokost samt kursusgebyr. Indbetaling skal være registreret senest tirsdag den 21. april på reg.nr. 1551 kontonr. 9165460 (Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang).

Tilmeldingen er bindende, når beløbet er indbetalt.
 
Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2015
Vi beder alle notere datoer og sted for det planlagte møde og gerne fortælle det videre til interesserede i øvrigt.

Vi er stadig på planlægningsstadiet, men 
 • Mødet foregår i Bethlehemskirkens menighedslokaler, og tidebønnerne synges i Bethlehemskirken.

  Deltagerne skal som udgangspunkt selv sørge for at reservere plads til overnatning i København

  Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien.

  Følg evt. med på www.gregoriansktidebøn.dk, der løbende opdateres også mht efterårsmødet.
Benediktinerdage 19.-24. august 2015
Gå med i kloster fra onsdag den 19. til mandag den 24. august 2015.
 
Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.
 
Læs mere på www.gregoriansktidebøn.dk
 
 
Nyhedsbrev fra marts 2014 

Nyhedsbrevet indeholder

 • Godt nyt år og indbydelse til Tidebønsdøgn 15.-16. maj 2014
 • Ny hjemmeside
 • Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2013
 • Udgivelser
 • Tidebønsdøgnet 15.-16. maj - program og tilmelding
 • Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2014
 • Benediktinerdage 20-.25. august 2014

Kære medlemmer!
Selvom det er lidt sent, ønskes I alle et godt nyt år.

Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til Tidebønsdøgn i fbm Bededag. Døgnet begynder torsdag den 15. maj kl. 18.00 og slutter fredag den 16. (Bededag) kl. 18.00 med middag. Tidebønsdøgnet afholdes på Emmaus Galleri & Kursuscenter i Haslev, som vil danne de bedste rammer for døgnet. Se invitationen andetsteds i nyhedsbrevet.

Ny hjemmeside
Dernæst vil jeg gøre opmærksom på, at selskabets nye hjemmeside nu er i luften, se www.gregoriansktidebøn.dk. Her skrives om selskabet, dets aktiviteter og udgivelser m.m. Følg med i, hvad der sker!

Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2013
Efterårsmødet i 2013 blev igen afholdt på Galleri Emmaus til vores store tilfredshed. Når vi i 2014 afholder efterårsmøde i Kolding, skyldes det alene, at vi gerne vil gøre det lettere for vores medlemmer vest for Storebælt at deltage.

Under efterårsmødet havde vi igen et godt samarbejde med organist Peter Arendt i Haslev Kirke, hvor vi kunne holde en del af tidebønnerne. Samtidig med efterårsmødet afholdt en gruppe præster og organister fra Haderslev Stift en inspirationsdag i Haslev, og det resulterede i fælles vesper lørdag aften og samsang, også med Haslev Kirkes eget kor, under højmessen søndag. Fint!

Lørdag aften fortalte sognepræst Mette Ladefoged og kunstmaleren Knud Larn meget indlevende om deres tur i foråret 2013 til Klosterland i Weser-bergland. De tog udgangspunkt i klosteret Ny Corvey, hvorfra Ansgar blev udsendt i 824.

På generalforsamlingen blev Mette Ladefoged nyvalgt til bestyrelsen, efter at Mikkel Vale er udtrådt, og Ulla Carstensen og Ole Monrad Møller blev genvalgt. Benedikte Brisson og Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig uændret med undertegnede som formand, Bjørn Hansen som næstformand, Ole Olsen som kasserer og Villy Schmith som sekretær.

Pr. 1. januar 2014 var der 42 medlemmer, og der deltog 12 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2012 var et overskud på 11.688,80 kr. I dette overskud indgår dog en større donation til en netop udgivet ny tidebog.

Udgivelser
I 2013 udgav vi ”Søndagens Tidebønner”, der indeholder Vesper lørdag aften til og med Completorium søndag aften. Den blev taget i brug ved Danske Kirkedage 2013 i Aalborg, hvor selskabet stod for velbesøgte tidebønner hele fredagen.

Læs mere om Søndagens Tidebønner her og Danske Kirkedage her

Tidebønsdøgnet 15.-16. maj - program og tilmelding
Københavns Vesperring i samarbejde med Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang indbyder til Tidebønsdøgn

torsdag den 15. – fredag den 16. maj 2014 (Bededag)

på Emmaus - Galleri & Kursuscenter, Haslev

Program – torsdag:
18.00 Middag
19.30 Vesper (Aftensang) med Bibelsk Fællesbøn
20.15 Træk af tidebønnens historie og den gregorianske sang         v/Eva Rungwald, cand. mag. i musik og fransk, diplom i                    gregoriansk sang og kirkemusik (Institut Catolique Paris)
21.30 Completorium (Nattebøn)

Program – fredag (Bededag):
07.30 Matutin (Vågenatsbøn)
08.15 Morgenmad
09.00 Laudesmesse (Morgenbøn med nadver)
10.30 Jesu mor, Maria i Bibelen og i kirkens liv
 v/sognepræst Mette Ladefoged
12.00 Tolvsang
12.15 Frokost
14.30 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Moderne tidebogsudgivelser v/kantor Kim Thinggaard
16.15 Sanginstruktion til Vesperen
17.00 Vesper
18.00 Middag.

Tilmelding: Tilmelding sker til Kirsten Jansen, kjeh@mail.tele.dk. Til-meldingen er bindende.

 Pris: 900 kr. for ophold med fuld forplejning og kursusgebyr. Indbetaling skal være registreret senest tirsdag den 22. april 2014 på reg.nr. 1551 kontonr. 9165460 (Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang).

Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2014
Efterårsmøde og generalforsamling afholdes i dagene 26. -28. september 2014 i Kristkirken, Kolding.

Vi beder alle notere datoer og sted for det planlagte møde og gerne for-tælle det videre til interesserede i øvrigt. 

 Vi er stadig på planlægningsstadiet, men 

 • Mødet foregår i Kristkirkens menighedslokaler, og tidebønnerne synges i Kristkirken.
 • Deltagerne skal selv sørge for at reservere plads til overnatning i Kolding

Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien. Følg evt. med på www.gregoriansktidebøn.dk, der løbende opda-teres også mht efterårsmødet.

Benediktinerdage 2014 
Gå med i kloster fra onsdag den 20. til mandag den 25. august 2014. Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.

Læs mere om Benediktinerdagene her 

Benedikt af Nursia