Udgivelser / Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Nedenfor kan du læse
 
Nyhedsbrev fra april 2018
Nyhedsbrevet fra april 2018 indeholder
 • Hvad skete der i 2017?
 • Invitation til Tidebønsdag 28. april 2018
 • Efterårsmøde og generalforsamling 28.-29. september 2018
 • Kontingent
 • Dansk Tidebog bind I-III
 • Bestyrelsen.
Kære medlemmer.
Glædelig påske! Nu ser foråret ud til at komme, og TGS har planlagt flere aktiviteter i 2018:

• Tidebønsdag lørdag den 28. april 2018 kl. 14.00-20.30

• Efterårsmøde og generalforsamling fredag den 28. – lørdag den 29. september 2018 fra kl. 19.00 fredag aften til kl. 20.30 lørdag aften.

Begge arrangementer finder sted i Bethlehemskirken, Tømrergade 9,1, 2200 København N.  

Hvad skete der i 2017?
Efterårsmøde og generalforsamling 2017 blev afholdt i Pilgrimshuset i Maribo sidste weekend i september. Vi havde et godt møde, hvor tidebønnerne blev sunget i Maribo Domkirke og Pilgrimshusets andagtsrum. En stor tak til Domkirken og Pilgrimshuset for god modtagelse i meget smukke omgivelser! Fredag aften talte pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith om ”Pilgrimshuset – vision og praksis”. Det var en fin aften med en god og oplysende dialog.
 
Generalforsamlingen
På generalforsamlingen lørdag formiddag blev følgende genvalgt: Judith Kobbeltvedt Madsen, Kim Thinggaard, Kirsten Kjærgaard og Villy Schmith (bestyrelsen), Ellen M. Krabbe (suppleant), Herluf Eriksen (revisor) og Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant). Ole Olsen ønskede ikke genvalg, og formanden takkede ham varmt for hans mangeårige indsats i Selskabet. Ole Olsens plads blev ikke genbesat, og bestyrelsen består herefter af syv medlemmer, jf. vedtægterne.
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Kim Thinggaard som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer og Kirsten Kjærgaard som praktisk koordinator.

Pr. 15.9.2017 var der 31 medlemmer, hvilket var en nedgang på fire medlemmer i forhold til 2016. Det dækkede over en afgang på seks medlemmer og en tilgang på to medlemmer. Der deltog 10 i årsmødet.
 
Resultatet for regnskabsåret 2016 var negativt med kr. 13.075,25. Egenkapitalen ultimo 2016 var på kr. 38.856,75. Regnskabet og egenkapitalen var præget af udgivelsen af Dansk Tidebog I-III, men pr. 15. september 2017 viste det endelige regnskab over udgivelsen et lille overskud.

Arrangementer
28. april 2017 præsenterede vi Dansk Tidebog I-III ved et arrangement i Bethlehemskirken. Formanden rettede i den forbindelse en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde havde bidraget til udgivelsen. Vi sluttede med Vesper (Aftensang) i kirken.

12. maj 2017 holdt vi Tidebønsdag med temaet ”Tidebøn og Luther”. Selskabets næstformand, Mette Ladefoged, fortalte om Luthers forhold til tidebøn og undertegnede om ”Dansk Tidebog, 3. udgave – En tidebog til vor tid”.

18. maj 2017 var vi inviteret til Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i Studenterhuset ved Aarhus Universitet, hvor jeg holdt foredrag for 50-60 studerende om tidebønnen, og hvor to af de studerende fortalte om deres oplevelse med tidebønnen. En meget vellykket aften!
Kantor Kim Thinggaard, formand for TGS

Tidebønsdag - invitation
Lørdag den 28. april 2018 (efter Bededag)
i Bethlehemskirken, Tømrergade 9,1, 2200 Kbh. N.

Tema: Bøn
14.00 Velkomst v/kantor Kim Thinggaard (formand)
14.15 Foredrag: ”At bede med de Hellige”
          v/sognepræst Mette Ladefoged (næstformand)
15.15 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
15.45 Sangøvelse til Vesper (Aftensangen)
17.00 Vesper med prædiken v/Mette Ladefoged
18.00 Middag for egen regning på nærliggende kinesisk
          spisested
20.00 Completorium (Nattebøn)

Deltagerpris 50 kr., der betales på dagen. Tilmelding til Kirsten Kjærgaard senest mandag den 23. april på mail kjeh@mail.tele.dk eller på tlf. 40 96 17 04.

Efterårsmøde og generalforsamling
28. -29. september 2018
i Bethlehemskirken, Kbh. N.

I år holder TGS sit årlige efterårsmøde med generalforsamling i Bethlehemskirken menighedslokale, Tømrergade 9, 2200 København N. Tidebønnerne synges i kirken.

Mødet begynder fredag den 28. september kl. 19.00 og slutter lørdag den 29. september kl. 20.30.

Vi er i gang med planlægningen, men der vil som sædvanlig komme en særlig indbydelse til efterårsmødet inden sommerferien.

Kontingent
Vedlagt et girokort til indbetaling af kontingentet for 2018, der er 250 kr., for studerende dog 150 kr. Kontingentet kan også overføres til reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang.

NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2018 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne.

Dansk Tidebog bind I-III
Pris for medlemmer: 50 kr. pr. bind + forsendelse.
  
 
 Bestilles hos Kirsten Kjærgaard, kjeh@mail.tele.dk, tlf. 40 96 17 04.

Bestyrelsen
Formand
Kantor Kim Thinggaard, Degnemose Allé 59, 2700 Brønshøj
Tlf. privat: 29 44 35 75, kirken: 61 46 51 85,
kantor@bethlehemskirken.dk

Næstformand
Sognepræst Mette Ladefoged, Reerslevvej 34, 2640 Hedehusene, tlf. 23 30 55 03, ladefoged@mail.dk

Sekretær
Ulla Carstensen, Sdr. Boulevard 69, 4.th., 1720 Kbh. V.,
tlf. 51 32 57 67, ulla.carstensen@yahoo.dk
 
Koordinator
Kirsten Kjærgaard, Amagerbrogade 120, 4.th., 2300 Kbh. S.,tlf. 40 96 17 04, kjeh@mail.tele.dk
 
Øvrige medlemmer
Kordegn Villy Schmith, Lyøgade 7, st.th., 8200 Aarhus N., tlf. 51 77 66 45, schmith.villy@gmail.com

Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen, Kongstedvej 8A, 4293
Dianalund, tlf. 26 29 09 00, knoldkob@hotmail.com

Ole Monrad Møller, Nyborgvej 119, 1. mf.th., 5000 Odense C.,
tlf. 40 98 62 45, oammoller@gmail.com


Suppleant
Ellen Margrethe Krabbe, 26 18 67 11, emk7@hotmail.dk

Kasserer
Elon Lauterlein, Magle Torv 10, st.th., 2860 Søborg, 20 91 35 92,
elonanders@gmail.com
____________________________________________________________________
 
 
 
Nyhedsbrev fra april 2017
Nyhedsbrevet fra formanden, Kim Thinggaard, indeholder
 • Indbydelse til Release af Dansk Tidebog (3. udgave) den 28. april 2017 og til Tidebønsdag den 12. maj 2017 (Bededag)
 • Årsmøde og generalforsamling september 2016
 • Kontingent
 • Årsmøde og generalforsamling september/oktober 2017
Indbydelser til release af Dansk Tidebog og Tidebønsdag
TGS står igen for en række aktiviteter. Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til at deltage i to arrangementer:
 • Fredag den 28. spril 2017 kl. 15.00 i anledning af udgivelsen af Dansk Tidebog (3. udgave) - se indbydelsen her 
 • Fredag den 12. maj 2017 (Bededag), hvor TGS afholder den årlige Tidebønsdag fra kl. 07.30 - kl. ca. 20.15, se program her
Begge arrangementer afholdes i Bethlehemskirken, 2200 København N, den 28. april i menighedslokalerne Tømrergade 9, 1, den 12. maj med begyndelse i kirken, Åboulevard 8.
 
Årsmøde og generalforsamling september 2016
Efterårsmøde og generalforsamling 2016 blev afholdt i Kristkirkens lokaler i Kolding fra fredag til søndag sidst i september. Vi havde et godt møde, hvor tidebønnerne blev sunget i den meget smukke kirke. En stor tak til Kristkirkens præster for god modtagelse.
 
Fredag aften holdt sognepræst, tidligere formand for TGS Erik Ransby et meget interessant foredrag om Arrebos gendigtning af Davids Psalmer. Sognepræst Anders Arrebo (1587-1637) kaldes også den danske digtekunsts fader, fordi han skabte et egentligt poetisk sprog i modsætning til folkedigtningens formelsprog. Det var en fin og hyggelig aften.
 
På generalforsamlingen blev Mette Ladefoged, Ulla Carstensen og Ole Monrad Møller genvalgt til bestyrelsen. Ellen Margrethe Krabbe blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer.
 
Pr. 16.9.2016 var der 35 medlemmer, hvilket er nogenlunde status quo. Der deltog 11 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2015 var positivt på kr. 3.121,03. Egenkapitalen ultimo 2015 var 51.932 kr. (før tidebogsudgivelsen).
 
Selskabets store satsning, en nyudgivelse af Dansk Tidebog er nu afsluttet! Se nærmere under invitationen til release-arrangementet. Læs også mere om selskabets udgivelser her.
 
Kontingent
Vedlagt et girokort til indbetaling af kontingentet for 2017, der er 250 kr., for studerende dog 150 kr. Kontingentet kan også overføres til reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang. NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2017 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne.
 
Årsmøde og generalforsamling 2017
I år holder TGS sit årlige efterårsmøde med generalforsamling i nye, spændende omgivelser. Vi har booket os ind på det nye Pilgrimshuset i Maribo, som blev indviet i maj 2016 af Hendes Majestæt Dronningen.
 
TGS var repræsenteret ved den efterfølgende reception, og vi kan bevidne, at det er et meget smukt renoveret hus i Maribos gamle bydel, lige ved domkirken og Maribo Sø.
 
Vi er i gang med planlægningen, men der vil som sædvanlig komme en særlig indbydelse til efterårsmødet inden sommerferien.
 
  
Nyhedsbrev fra april 2016
Nyhedsbrevet fra formanden, Kim Thinggaard, indeholder
 • Indbydelse til tidebønner og workshop Kr. Himmelfarts Dag 2016
 • Årsmøde og generalforsamling september 2015
 • Udgivels
 • Kontingent
 • En god gave!
 • Årsmøde og generalforsamling september 2016 i Kolding
 • Benediktinerdage august 2016
Indbydelse til tidebønner og workshop Kr. Himmelfarts Dag

Kære medlemmer.

Så er foråret atter kommet, og foran os ligger et år med mange aktiviteter. Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til at deltage i TGS’ arrangement som led i Himmelske Dage torsdag den 5. maj 2016 i Bethlehemskirken, København. Vi indleder kl. 18.00 med åben korprøve og fortsætter kl. 19.00 med Kristi Himmelfarts Festvesper (Aftensang). Efter kaffe er der kl. 20.45 workshop over temaet ”Daglig bøn og ikoner – om at bede med de hellige”. Vi slutter kl. 22.00 med Completorium (Nattebøn). Se invitationen her           

Årsmøde og generalforsamling september 2015

Efterårsmøde og generalforsamling 2015 blev afholdt i Bethlehemskirkens lokaler i København fra fredag til søndag sidst i september. Det blev gode dage, og vi kunne oven i købet fejre selskabets 50 års jubilæum. Tidebønnerne blev sunget i kirken, der er meget velegnet til gregoriansk sang.

Fredag aften fortalte Eva Rungwald om ”Træk af tidebønnens historie og den gregorianske sang”. Eva Rungwald er cand.mag. i musik og fransk og har diplom i gregoriansk sang og kirkemusik fra Institut Catholique Paris. Hun førte os på meget inspirerende vis gennem historien og udviklingen, herunder også den specielle nodesætning for den tidlige gregorianske sang.

Lørdag aften causerede jeg over selskabets 50-årige historie, og det kunne ikke undgås, at en række anekdoter var med til at belyse, hvordan den ikke altid helt stilfærdige udvikling havde været.

På generalforsamlingen blev der vedtaget vedtægtsændringer, der betyder, at bestyrelsen reduceres fra ”mindst fem og højst ni medlemmer” til ”mindst fem og højst syv medlemmer”. Samtidig blev valgperioden for bestyrelsesmedlemmer reduceret fra tre til to år. Ole Olsen blev genvalgt sammen med undertegnede. Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer.

Pr. 1. januar 2015 var der 38 medlemmer, hvilket var status quo. Der deltog 9 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2014 var negativt på kr. 10.202,82, hvilket skyldes udgifter til udgivelse af ”Kirkeårets Festvespere”, som vi udgav i januar 2014. Egenkapitalen ultimo 2014 var kr. 59.013,79.  

Udgivelser

I foråret 2015 udgav selskabet ”Bibelske Lovsange”, og netop nu – april 2016 – afventer vi udgivelse af det første bind af en egentlig ny tidebog i tre bind:  Ugens tidebønner med Psalmernes Bog (bind 1), Tidebønner for tiden fra Advent til Hellig Tre Konger samt Særlige Dage i kirkeåret (bind 2) samt Tidebønner for tiden fra Faste til Trinitatis (bind 3).  Den nye tidebogs bind 1 er planlagt til udgivelse til Kr. Himmelfart. Om gaver til udgivelsen: Se nedenfor.

Læs mere om selskabets udgivelser her

Kontingent

Vedlagt et girokort til indbetaling af kontingentet for 2016, der er 250 kr., for studerende dog 150 kr. Kontingentet kan også overføres til reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang. 

NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2016 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne.

En god gave!

Helt undtagelsesvis vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at give en god gave til selskabet. Gaven er til brug for udgivelse af den nye tidebog i tre bind, se omtalen ovenfor. Den samlede pris for udgivelsen er på ca. 67.000 kr., hvoraf vi allerede har finansieringen på plads for de 45.000 kr., der dækker de to første bind. Det betyder, at vi mangler ca. 22.000 kr.

SÅ ALTSÅ: En god gave vil være meget velkommen, stor som lille. Den kan indbetales samtidig med kontingentet. På forhånd en varm tak!

Årsmøde og generalforsamling september 2016 i Kolding

Efterårsmøde og generalforsmaling afholdes fredag den 23. - søndag den 25. september 2016 i Kristkirken i Kolding

 • Notér allerede nu datoer og sted
 • Mødet foregår i Kristkirkens lokaler, og tidebønnerne synges i Kristkiren
 • Sognepræst, tidligere formand for TGS, Erik Ransby vil fortælle om Anders Arrebos gendigning af Davids Psalmer
 • Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien.

 

Gå med i kloster fra onsdag den 17. til mandag den 22. august 2016. Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.

Medvirkende ved Benediktinerdagene er organist og kantor Kim Thinggaard, sognepræst Mette Ladefoged, sognepræst Per Damgaard Pedersen, pastor emer. Bjørn Hansen, Inge Thinggaard og Knud Larn.

Nærmere oplysning fås hos sognepræste Mette Ladefoged, Reerslevvej 34, 2640 Hedehusene, tlf. 23 055 03, mail ladefoged@mail.dk

 
Nyhedsbrev fra marts 2015
 
Nyhedsbrevet indeholder
 • Indbydelse til Tidebønsdag den 1. maj 2015
 • Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2014
 • Udgivelser
 • Tidebønsdagen den 1. maj - program og tilmelding
 • Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2015
 • Benediktinerdage 19.-24. august 2015
 
Kære medlemmer.

Så er foråret atter kommet, og foran os ligger et år med mange aktiviteter. Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til Tidebønsdagen i fbm Bededag, fredag den 1. maj 2015 i Bethlehemskirken, København. Dagen begynder kl. 07.30 med Matutin (Vågenatsbøn) og slutter kl. 19.30 med Completorium (Nattebøn). Se invitationen andetsteds i nyhedsbrevet eller på Selskabets hjemmeside www.gregoriansktidebøn.dk

Orientering fra efterårsmøde og generalforsamling 2014  
Efterårsmøde og generalforsamling 2014 blev afholdt i Kristkirkens lokaler i Kolding.  Fra først til sidst oplevede vi at være meget velkomne med sognepræst Per Damgaard Pedersen som vores vært. Tidebønnerne blev sunget i Kristkirken, der er meget smuk og velegnet til formålet.

Fredag aften fortalte koordinator i TGS, Kirsten Jansen, engageret om abbed Christopher Jamisons bog ”At finde et helligt rum”. Lørdag aften holdt sognepræst Per Damgaard Pedersen et meget inspirerende foredrag om ”Evangeliets skønhed – på vej mod en evangelisk æstetik”. Læs mere om begge foredrag på hjemmesiden under Aktiviteter – Efterårsmøder.

På generalforsamlingen måtte jeg med beklagelse meddele, at Bjørn Hansen var udtrådt pga helbred. Hans plads vil ikke blive genbesat, idet bestyrelsen søges reduceret fra 9 til 6 medlemmer. Judith Kobbeltvedt Madsen, Kirsten Jansen og Villy Schmith blev genvalgt til bestyrelsen. Benedikte Brisson og Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand, Ole Olsen som kasserer frem til 1. januar 2015 og Villy Schmith som sekretær.

Pr. 1. januar 2015 var der 38 medlemmer, en nedgang på 4. Der deltog 10 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2013 var et overskud på 11.688,80 kr. I dette overskud indgik dog en større donation til ”Kirkeårets Festvespere”, som vi udgav i januar 2014, og som biskop Steen Skovsgaard har anbefalet varmt.  

Udgivelser
 Marts 2015 er endnu en udgivelse på trapperne, nemlig ”Bibelske Lovsange”. Vi arbejder også med udgivelse af en egentlig ny tidebog i tre bind, Ugens tidebønner med Psalmernes Bog (bind 1), Tidebønner for tiden fra Advent til Hellig Tre Konger samt Særlige Dage i kirkeåret (bind 2) samt Tidebønner for tiden fra Faste til Trinitatis (bind 3). Spørgsmålene om ophavsrettigheder og finansiering er under afklaring. 
 
Læs mere om selskabets udgivelser på hjemmesiden.
I 2015 er allerede planlagt en række vespere, se hjemmesiden.
 
Tidebønsdag den 1. maj 2015 - program og tilmelding
Københavns Vesperring indbyder i samarbejde med 
Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang til 
tidebønsdag fredag den 1. maj (Bededag) i Bethlehemskirken, Aaboulevard 8, 2200 Kbh. N.
 
Program:
07.30 Matutin (Vågenatsbøn)
08.15 Laudes
09.00 Morgenkaffe
10.00 Tamperdage, Bededags opståen, afskaffelse af ”skæve
          helligdage” i 1770 v/kantor Kim Thinggaard
12.00 Tolvsang
12.15 Frokost (sandwiches)
14.30 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Den danske Tidebog – nyt projekt v/Kim Thinggaard
16.15 Sanginstruktion til Vesperen
17.00 Vesper (Aftenbøn)
18.00 Middag for egen regning på et lokalt spisested
19.45 Completorium (Nattebøn)

Tilmelding:
Tilmelding sker til Kirsten Jansen, kjeh@mail.tele.dk.

Pris: 200 kr. inkl. kaffe, morgenmad og frokost samt kursusgebyr. Indbetaling skal være registreret senest tirsdag den 21. april på reg.nr. 1551 kontonr. 9165460 (Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang).

Tilmeldingen er bindende, når beløbet er indbetalt.
 
Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2015
Vi beder alle notere datoer og sted for det planlagte møde og gerne fortælle det videre til interesserede i øvrigt.

Vi er stadig på planlægningsstadiet, men 
 • Mødet foregår i Bethlehemskirkens menighedslokaler, og tidebønnerne synges i Bethlehemskirken.

  Deltagerne skal som udgangspunkt selv sørge for at reservere plads til overnatning i København

  Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien.

  Følg evt. med på www.gregoriansktidebøn.dk, der løbende opdateres også mht efterårsmødet.
Benediktinerdage 19.-24. august 2015
Gå med i kloster fra onsdag den 19. til mandag den 24. august 2015.
 
Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.
 
Læs mere på www.gregoriansktidebøn.dk
 
 
Nyhedsbrev fra marts 2014 

Nyhedsbrevet indeholder

 • Godt nyt år og indbydelse til Tidebønsdøgn 15.-16. maj 2014
 • Ny hjemmeside
 • Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2013
 • Udgivelser
 • Tidebønsdøgnet 15.-16. maj - program og tilmelding
 • Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2014
 • Benediktinerdage 20-.25. august 2014

Kære medlemmer!
Selvom det er lidt sent, ønskes I alle et godt nyt år.

Som det første vil jeg gøre opmærksom på invitationen til Tidebønsdøgn i fbm Bededag. Døgnet begynder torsdag den 15. maj kl. 18.00 og slutter fredag den 16. (Bededag) kl. 18.00 med middag. Tidebønsdøgnet afholdes på Emmaus Galleri & Kursuscenter i Haslev, som vil danne de bedste rammer for døgnet. Se invitationen andetsteds i nyhedsbrevet.

Ny hjemmeside
Dernæst vil jeg gøre opmærksom på, at selskabets nye hjemmeside nu er i luften, se www.gregoriansktidebøn.dk. Her skrives om selskabet, dets aktiviteter og udgivelser m.m. Følg med i, hvad der sker!

Orientering fra årsmøde og generalforsamling 2013
Efterårsmødet i 2013 blev igen afholdt på Galleri Emmaus til vores store tilfredshed. Når vi i 2014 afholder efterårsmøde i Kolding, skyldes det alene, at vi gerne vil gøre det lettere for vores medlemmer vest for Storebælt at deltage.

Under efterårsmødet havde vi igen et godt samarbejde med organist Peter Arendt i Haslev Kirke, hvor vi kunne holde en del af tidebønnerne. Samtidig med efterårsmødet afholdt en gruppe præster og organister fra Haderslev Stift en inspirationsdag i Haslev, og det resulterede i fælles vesper lørdag aften og samsang, også med Haslev Kirkes eget kor, under højmessen søndag. Fint!

Lørdag aften fortalte sognepræst Mette Ladefoged og kunstmaleren Knud Larn meget indlevende om deres tur i foråret 2013 til Klosterland i Weser-bergland. De tog udgangspunkt i klosteret Ny Corvey, hvorfra Ansgar blev udsendt i 824.

På generalforsamlingen blev Mette Ladefoged nyvalgt til bestyrelsen, efter at Mikkel Vale er udtrådt, og Ulla Carstensen og Ole Monrad Møller blev genvalgt. Benedikte Brisson og Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig uændret med undertegnede som formand, Bjørn Hansen som næstformand, Ole Olsen som kasserer og Villy Schmith som sekretær.

Pr. 1. januar 2014 var der 42 medlemmer, og der deltog 12 i årsmødet. Resultatet for regnskabsåret 2012 var et overskud på 11.688,80 kr. I dette overskud indgår dog en større donation til en netop udgivet ny tidebog.

Udgivelser
I 2013 udgav vi ”Søndagens Tidebønner”, der indeholder Vesper lørdag aften til og med Completorium søndag aften. Den blev taget i brug ved Danske Kirkedage 2013 i Aalborg, hvor selskabet stod for velbesøgte tidebønner hele fredagen.

Læs mere om Søndagens Tidebønner her og Danske Kirkedage her

Tidebønsdøgnet 15.-16. maj - program og tilmelding
Københavns Vesperring i samarbejde med Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang indbyder til Tidebønsdøgn

torsdag den 15. – fredag den 16. maj 2014 (Bededag)

på Emmaus - Galleri & Kursuscenter, Haslev

Program – torsdag:
18.00 Middag
19.30 Vesper (Aftensang) med Bibelsk Fællesbøn
20.15 Træk af tidebønnens historie og den gregorianske sang         v/Eva Rungwald, cand. mag. i musik og fransk, diplom i                    gregoriansk sang og kirkemusik (Institut Catolique Paris)
21.30 Completorium (Nattebøn)

Program – fredag (Bededag):
07.30 Matutin (Vågenatsbøn)
08.15 Morgenmad
09.00 Laudesmesse (Morgenbøn med nadver)
10.30 Jesu mor, Maria i Bibelen og i kirkens liv
 v/sognepræst Mette Ladefoged
12.00 Tolvsang
12.15 Frokost
14.30 Non (Eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Moderne tidebogsudgivelser v/kantor Kim Thinggaard
16.15 Sanginstruktion til Vesperen
17.00 Vesper
18.00 Middag.

Tilmelding: Tilmelding sker til Kirsten Jansen, kjeh@mail.tele.dk. Til-meldingen er bindende.

 Pris: 900 kr. for ophold med fuld forplejning og kursusgebyr. Indbetaling skal være registreret senest tirsdag den 22. april 2014 på reg.nr. 1551 kontonr. 9165460 (Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang).

Foreløbigt om efterårsmøde og generalforsamling 2014
Efterårsmøde og generalforsamling afholdes i dagene 26. -28. september 2014 i Kristkirken, Kolding.

Vi beder alle notere datoer og sted for det planlagte møde og gerne for-tælle det videre til interesserede i øvrigt. 

 Vi er stadig på planlægningsstadiet, men 

 • Mødet foregår i Kristkirkens menighedslokaler, og tidebønnerne synges i Kristkirken.
 • Deltagerne skal selv sørge for at reservere plads til overnatning i Kolding

Program og oplysning om pris (ekskl. overnatning) udsendes før sommerferien. Følg evt. med på www.gregoriansktidebøn.dk, der løbende opda-teres også mht efterårsmødet.

Benediktinerdage 2014 
Gå med i kloster fra onsdag den 20. til mandag den 25. august 2014. Igen i år arrangeres Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.

Læs mere om Benediktinerdagene her 

Benedikt af Nursia