Indmeldelse
Du kan blive medlem af Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang (TGS) ved at sende en mail til kassereren, elonanders@gmail.com eller brug kontaktformularen
Kontingent
Det årlige kontingent for 2023 er 250 kr., dog 150 kr. for studerende.
 
Kontingentet indbetales på TGS konto reg.nr. 1551, kontonr. 9165460.