Om gregoriansk sang / Lyt til Gregoriansk Sang

Lyt til Gregoriansk Sang

Søndagens tidebønnerI anledning af udgivelsen af "Søndagens Tidebønner" indspillede Mikkel Vale og Anders Tangaa Jensen i 2013 en række gregorianske tidebønner i Helligåndshuset i København. Du kan høre dem på ved at klikke på linkene nedenfor. Teksterne er anført efter alle links.

TGS takker Mikkel Vale og Anders Tangaa Jensen for indspilningerne!

Lydfiler
  

Tilhørende tekster
Te Deum
O Gud, vi lover dig, vi bekender, du er Herren.
Dig, evige Fader, priser den ganske verden.
Det samme gør alle engle, himlene og alle magter.
Din pris synger kerubim og serafim med uafladelig stemme:
Hellig, hellig, hellig er du, Gud, Herre Sebaoth.
 
Himlene og jorden er opfyldt af din majestæts ære.
Apostlenes salige kor priser dig.
Profeternes ophøjede skarer ærer dig.
Martyrernes hvidklædte hær lover dig.
Din hellige kirke ud over jorden bekender dig.
Fader, i højhed over al forstand
med din søn, den sande og enbårne og Helligånden, vor trøster.
 
Du er Ærens Konge, o Kristus.
Du er din Faders søn af evighed.
Til menneskets forløsning tog du manddom og skyede ikke jomfruens skød.
Du overvandt den bitre død og oplod Himlens rige for hver, som tror på dig.
Du, som sidder ved Guds højre hånd i evig ære med din fader.
Vi tror, du atter skal komme at dømme levende og døde.
Derfor beder vi dig, Herre: Hjælp dine tjenere, som du forløste med dit dyre blod.
Giv dem at tælles blandt dine helgen i din evige herlighed.
O, Herre, frels dit folk og velsign din arvedel.
Led dem og ophøj dem til evig tid.
Vi velsigner dig, fra dag til dag.
Og lover dit navn fra evighed til evighed.
Du, værdiges, Herre, at vogte os i dag og altid for synd.
Forbarm dig over os, Herre, forbarm dig over os.
Og lad din miskundhed lyse over os, Herre, så som vi håber på dig.
Til dig, o Gud, står alt mit håb, lad mig aldrig i evighed blive til skamme. Amen.

Du hellige Treenighed (O Lux Beata Trinitas) 
1. Du hellige treenighed,
  sand Gud i tid og evighed;
  med solen viger dagen bort,
  vær du vort lys i natten sort!
2. Hver morgen priser vi dig, Gud;
  hver aften klinger salmen ud,
  så vore ringe lovsangsord
  må lyde med dit englekor.
3. Gud Fader evigt lovet vær,
  med Jesus Krist, vor Herre kær,
  og Trøsteren, den Helligånd
  et i fuldkommenhedens bånd. Amen.
 
Melodi: DAI, 269
Tekst: Gregorius/Benedikte Brisson

Marias Lovsang (Magnificat)
Min sjæl ophøjer Herren,
og min  ånd fryder sig over Gud, min Frelser.
For han har set til sin tjenerindes ringhed;
for se, nu herefter skal alle slægter prise mig salig.
Fordi den mægtige har gjort store ting imod mig,
og hans navn er helligt.
Og hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt
over dem, der frygter ham.
Han har øvet vælde med sin arm;
han har adspredt dem, der er hovmodige i deres hjertes tanke.
Han har nedstødt mægtige fra troner
og ophøjet ringe.
Hungrige har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt bort med tomme hænder.
Han har taget sig af sin tjener Israel
for at ihukomme barmhjertighed
imod Abraham og hans sæd til evig tid,
således som han talte til vore fædre.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
Som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.
 
Hil dig, o dronning (Salve Regina)
Hil dig, o dronning! Moder til den forbarmende,
livets og sødmens, håbets udspring, hild dig - 
til hvem vi råbe, Evas vildfarende sønner,
til hvem vi nu sukke med ængstelig smerte
flakkende i tåredalen.
Eja jomfru, moder uden lige!
Dine øjne moderligt glade så Guds Søn til verden båret.
O Jesus, højt velsignet frugt at jomfrulivet,
vær du vort lys, når endt er vor elende!
O rene, o milde, o lys af lysenes kilde.
 
 
Slukt er dagens lyse flammer
1. Slukt er dagens lyse flammer;
  sjælen i sit stille kammer
  beder nu sin aftenbøn.
  Mens vi bo i dødens dale,
  er det godt med dig at tale,
  kære Gud, i lys og løn.
2. Lad dit øje våge over
  mig i nat, imens jeg sover,
  så min hvile vorder sød!
  Lad din godhed ej aflade,
  tænk på dem, som ere glade,
  og på dem, som lide nød!
3. Dem, som sig i smerte vånde,
  gak med trøst og hjælp til hånde
  og vær dem en nådig Gud.
  Jesus, du som for os døde,
  lad den næste morgenrøde
  bringe dem et frelsens bud.
4. Kom så, Herre  blid, omsider,
  når med livets dag det lider,
  kom at ende jordens ve!
  Mørkt er dødens sovekammer,
  men for al vor sorg og jammer
  skal vi hist dit åsyn se.
5. Ære være Frelsermanden
  med et navn som ingen anden,
  løseren af dødens bånd!
  Lov og tak og evig ære
  i Treenigheden være
  Fader, Søn og Helligånd. Amen!
  Melodi: Stabat Mater, Mechlin Graduale (The English Hymnal)
  Tekst: M. B. Landstad († 1880)
 
Pater noster (Fadervor)
Pater noster, qui es in cælis,
sanctificétur nomen tuum.
Advéniat regnum tuum.
Fiat volúntas tua
sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie.
Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
Et ne vor nos indúcas in tentatiónem:
sed líbera nos a malo.
Amen.
 
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!