Udgivelser / Nyhedsbrev 2021

Nyhedsbrev 2021

  
 
Nyhedsbrevet for 2021 - indhold
• Tidebønsdag Kr. Himmelfarts Dag, torsdag den 13. maj
• Festvespere april-juni 2021
• Efterårsmøde og generalforsamling i september 2020
– hvad skete der?
• Efterårsmøde og generalforsamling i september 2021
– under planlægning
• Kontingentbetaling for 2021
• Udgivelser
 
Læs Nyhedsbrevet her